Välkommen till ULA nätverket!

ULA dagarna blir virtuella var annan torsdag från 24.09.2020

 

TEMA: "Konsekvenser av övergrepp mot barn och unga"

 

24.09.2020  kl. 14:00 – 16:00  Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling" - Bekräftad, inbjudan utsänd                

08.10.2020   kl. 14:00 – 16:00  Sari Somppi, Regionschef Brottsofferjouren / Västra Finland ”Stöd och råd i en brottsprocess”. - Bekräftad, inbjudan utsänd

22.10.2020  kl. 14:00 – 16:00  Per-Daniel Liljegren, FoU Välfärd, Region Västerbotten, ger en introduktion till det salutogena perspektivet och hur vi kan skapa en större känsla av sammanhang (KASAM)  - Bekräftad

05.11.2020  kl. 14:00 – 16:00  "Ätstörning som strävan efter kontroll och hanterbarhet"  Rasmus Isomaa, Docent i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi,  Verksamhetsledare för Fredrikakliniken  (ätstörningsklinik i Jakobstad) - Bekräftad

19.11.2020  kl. 14:00 – 16:00  "Mobbning och utanförskap - trender inom nordisk och internationell forskning" Doktor i utvecklingspsykologi Patrik Söderberg, Åbo Akademi Fakulteten för Pedagogik och Välfärdsstudier - Bekräftad

03.12.2020 kl 14:00 - 16:00 Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling, del 2"

- Bekräftad, alternativt ordnas fysiska ULA dagar enligt nedan:

 

10-11.12.2020   ULA-dagar i Vasa om läget tillåter 

- 26 hotellövernattningar har flyttats fram till 10-11.12.2020 och Eksalen i Folkhälsanhuset är bokad.

Workshops 10.12.2020:

    1. Uppsökarna med ENT koordinator Camilla Sjöskog. Forskningen kring SIST presenteras.

    2. Samtalsstöd vid ungdomsverkstäderna, utmaningar och möjligheter  med Annika Paananen

    3. Utmaningar och möjligheter med rehabilitering vid ungdomsverkstäderna med Andreas Svahn 

    4. Verkstadscheferna med ULA koordinator Rainer Lytz

Carola preliminärt bokad till 11.12.2020 och i så fall ställs 3.12.2020 in med henne. 

----

 

Materialet från ULA-dagarna i Helsingfors finns här 

Materialet från ULA dagarna i Mariehamn finns här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ULA= Ungdom/Lärande/Arbete

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för svensk och tvåspråkiga verkstäder och fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-nätverket har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Från 2018 fick vi understöd av undervisnings- och kulturministeriet för iriktningen "Från Hobby till Jobb" Projektet stöder regeringens inriktning på hobby.  ULA nätverket möter och stöder ca 750 ungdomar per år.

 

 

 

---

ULA nätverket är en del av TPY

 

 

  Statistik över ungdomsarbetet i Finland

 

Statens delegation för ungdomsärenden: Nuora

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan

 

Produktionsskolen - En anden start på en ungdomsuddannelse

 

 

Med anledning av undantagslagarna i landet sparas viktiga svenskspråkiga länkar här:

 

1. Statsrådets dagliga information finns i realtid och sparade på Youtubekanalen:  Valtioneuvosto

https://www.youtube.com/results?search_query=valtioneuvosto

- Den svenska motsvarigheten finns i allmänhet på https://svenska.yle.fi/  eller i realtid på "YLE Teema och Fem" på TV

2. För verkstäderna uppdaterar TPY sin information på https://www.tpy.fi/uutiset/   och https://fi-fi.facebook.com/tyopajayhdistys/

3. Undervisnings- och kulturministeriet har i allmänhet snabbt översatta sidor https://minedu.fi/sv/framsida

4. Regionförvaltningsverket uppdaterar sin information på första sidan https://www.avi.fi/  och i allmänhet hittar man den översatt om man trycker på "svenska" uppe i högra hörnet.  Aktuell info på svenska finns här: http://aviavustukset.fi/index.php/sv/aktuellt/     svar på vanliga frågor finns på svenska här: https://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

5. Folkpensionsanstalten FPA/KELA uppdatera sin aktuella info på första sidan på svenska här: https://www.kela.fi/web/sv/

6. Verke har sammanställt bra tips på hur man kan aktivera ungdomar via nätet (på finska):

    Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa

     Verkes utredning från 2019 på svenska om Digitalisering och ungdomsarbete 

7. THL har bra info på svenska https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv 

8. Karta över infektionsläget i världen finns här