Välkommen till ULA-nätverket!

Vid frågor kring ULA-nätverket;

kontakta Daniel Åkermark 

daniel.akermark@folkhalsan.fi   tfn:050 593 5607

ULA-nätverket består idag av 13 svensk- och tvåspråkiga ungdoms- och arbetsverkstäder i Finland. Nätverkets verkstäder stöder genom handledning och vägledning sina deltagare i att hitta arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Verkstäderna bidrar till att motverka utanförskap i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webbinariet Ungdomstjänster och service på svenska. Webbinariet riktar sig till svenskspråkiga och tvåspråkiga aktörer inom svenskspråkiga ungdomstjänster. Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Regionförvaltningsverkens ungdomsenheter och Regionförvaltningsverkens Svenska enhet för bildningsväsendet.