Välkommen till ULA Nätverket!

ULA dagar i Helsingfors 9-10 maj 2019, på G18 (Georgsgatan 18 i festsalen)

De svenskspråkiga Navigatorerna har inbjudits att delta i programmet för att nätverka med ungdomsverkstädernas anställda.

Tåg: Jakobstad - Helsginfors (07:42 - 11:35), Vasa - Helsingfors (07:20 -11:35), Åbo (09:25 -11:23)

Inkvartering på Hotell Anna och Omena Hotell

Torsdagen 09.05.2019

12:00  Lunch i G18

13:00  Välkommen!   

13:05  State of the ULA Union - Daniel Åkermark

13:10  Navigatorn presenteras, Anne Ojala

13:30  ”De e lugnt”- stresshantering för unga -  Rennox presenteras med exempel från verkstäder.

            Ninni Martin och Karin Kastén 

14:15  Kaffe

14:30  Socialhandledare Annika Paananen, Föregångarna "Barndomens kartor i vuxen terräng" 

           (om livsteman och emotionell intelligens)

15:30 Socialhandledare Pia Öhman "Prakticums satsning på e-sporten, ur ett socialt perspektiv"

  17:00 Styrgruppen för Från Hobby till Jobb möts

19:00 Kvällsmingel på G18 (och besök till Sveps utrymmen?)


Fredagen 10.05.2019  

09:00  "Men vi behandlar väl alla likvärdigt?" Panda Eriksson

10:00  Kaffe

10:15   "Men vi behandlar väl alla likvärdigt?" Panda Eriksson

12:00  Lunch i G18

13:00  "Men vi behandlar väl alla likvärdigt?" Panda Eriksson

14:00 Kaffe

14:15  ”Kommande reformer i Finland och hur de påverkar ungdomsverkstäderna” 

            Mäkelä Michael Överinspektör för bildningsväsendet

15:00  Luckan presenteras av Mirjam Malik 

15:30 Avslutning

 

Tåg: Helsingfors - Jakobastad (16:24 - 20:38), Helsingfors - Vasa (16:24 - 20:07), Helsingfors - Åbo  (16:07 - 17:51)

 

Materialet från ULA dagarna i Mariehamn finns här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ULA= Ungdom/Lärande/Arbete

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för svensk och tvåspråkiga verkstäder och fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-nätverket har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Från 2018 fick vi understöd av undervisnings- och kulturministeriet för iriktningen "Från Hobby till Jobb" Projektet stöder regeringens inriktning på hobby.  ULA nätverket möter och stöder ca 750 ungdomar per år.

 

 

 

---

ULA nätverket är en del av TPY

 

 

  Statistik över ungdomsarbetet i Finland

 

Statens delegation för ungdomsärenden: Nuora

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan

 

Produktionsskolen - En anden start på en ungdomsuddannelse

 

För information om SIST logga in här: