Välkommen till ULA nätverket!

ULA utbildningarna är virtuella var annan torsdag våren 2021:

För att länkarna till online föreläsningarna nedan skall fungera förutsätter det nerladdning av Zoom i din webläsare (kräver inte admin rättigheter) och att du klickar på länken vid rätt tidpunkt och har på din kamera så vi ser dej.

Vårens virtuella föreläsningar 2021:

TEMA: "Svenskspråkiga tjänster i Finland för ULA nätverket"

14.01.2021, kl 14:00 Denice Lönnroth presenterar VERKE och deras svenskspråkiga material 

28.01.2021, kl 12:00 -15:06  "Ungdomstjänster och service på svenska"Webbinariet riktar sig till svenskspråkiga och tvåspråkiga aktörer inom svenskspråkiga ungdomstjänster. Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Regionförvaltningsverkens ungdomsenheter och Regionförvaltningsverkens Svenska enhet för bildningsväsendet.   - Anmälan senast 25.01.2021 HÄR

11.02.2021, kl 14:00 Nuotta-coachingen vid Villa Elba i Karlbey presenteras av Sari Juvani och Sarianne Lokasaari

25.02.2021, kl 14:00 Föreläsning om mobbning med Maria Lingonblad

11.03.2021  kl 14:00 - 16:00 Annukka Såltin, Spelkunskap-projektet (EHYT rf): ”Digitalt spelande = Lärorikt, roligt och socialt eller utmanande?”  LADDA NER: Spelfostrarens handbok 2

25.03.2021  kl 09:00 - 14:00 RFV ordnar en tvåspråkig virtuell dag om den förlängda läroplikten "Kunskap är lätt att bära"

08.04.2021 kl 14:00  "Jonas liv med tvångstankar" Jonas Pieniniemi, 34, berättar på svenska på ett personligt sätt om tvångstankar  (Introduktion på finska finns på YLE Areena https://areena.yle.fi/1-50318627)

22.04.2021 kl 14:00,  (tillsvidare tomt)       

06.05.2021 kl 14:00,   (tillsvidare tomt)            

20.05.2021 kl.14:00   "Svenskspråkig kompetenscenterverksamhet för ungdomsfrågor" Frida Westerback & Linda Fagerudd från Folkhälsans Kompetenscenter för ungdomsfrågor

 

Missade du någon föreläsning hösten 2020 så kan du se den i repris här nedan:

TEMA: "Konsekvenser av övergrepp mot barn och unga"

24.09.2020  kl. 14:00 – 16:00 Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling"   

                    Missade du? - klicka på länkarna här:    - Del 1  Del 2     PDF   Nita

08.10.2020   kl. 14:00 – 16:00  Sari Somppi, och Nathalie Wingren från Brottsofferjouren / Västra Finland ”Stöd och råd i en brottsprocess”.    - Del 1   Del 2   Information på svenska från RIKU.FI

22.10.2020  kl. 14:00 – 16:00  Per-Daniel Liljegren, FoU Välfärd, Region Västerbotten, ger en introduktion till det salutogena perspektivet och hur vi kan skapa en större känsla av sammanhang (KASAM)  Del 1   Del 2   Del 3   Del 4  KASAMband  PDF

05.11.2020  kl. 14:00 – 16:00  "Ätstörning som strävan efter kontroll och hanterbarhet"  Rasmus Isomaa, Docent i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi,  Verksamhetsledare för Fredrikakliniken  (ätstörningsklinik i Jakobstad)   PDF  Video 1

19.11.2020  kl. 14:00 – 16:00  "Mobbning och utanförskap - trender inom nordisk och internationell forskning" Doktor i utvecklingspsykologi Patrik Söderberg, Åbo Akademi Fakulteten för Pedagogik och Välfärdsstudier  PDF   Del 1

03.12.2020 kl 14:15 - 16:00 Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling, del 2"   PDF  Del 1   Del 2  Del 3  

 

- - -

Materialet från ULA-dagarna i Helsingfors finns här 

Materialet från ULA dagarna i Mariehamn finns här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ULA= Ungdom/Lärande/Arbete

ULA är ett nätverk av 14 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för svensk och tvåspråkiga verkstäder och fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-nätverket har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Från 2018 fick vi understöd av undervisnings- och kulturministeriet för iriktningen "Från Hobby till Jobb" Projektet stöder regeringens inriktning på hobby.  ULA nätverket möter och stöder ca 750 ungdomar per år.

 

 

 

---

ULA nätverket är en del av TPY

 

 

  Statistik över ungdomsarbetet i Finland

 

Statens delegation för ungdomsärenden: Nuora

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan

 

Produktionsskolen - En anden start på en ungdomsuddannelse

 

 

Svenskspråkig Coronarelaterad info hittas nedan:

Om du misstänker att du har fått coronaviruset, gör först en symptomundersökning på www.omaolo.fi  Webbplatsen ger dig ytterligare instruktioner.

1. Ditt lokala sjukhus har den bästa situationen idag eftersom beslutsfattandet är decentraliserat: 

Vasa Centralsjukhus: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/

 Åbo Universitetscentralsjukhus: https://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx

 HUS - HELSINGFORS UNIVERSITETSSJUK: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus

 

2. Regionförvaltningsverket uppdaterar sin information på första sidan https://www.avi.fi/  och i allmänhet hittar man den översatt om man trycker på "svenska" uppe i högra hörnet.  Aktuell info på svenska finns här: http://aviavustukset.fi/index.php/sv/aktuellt/     svar på vanliga frågor finns på svenska här: https://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

3. THL har bra info på svenska https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv 

4. Statsrådets dagliga information finns i realtid och sparade på Youtubekanalen:  Valtioneuvosto

https://www.youtube.com/results?search_query=valtioneuvosto

- Den svenska motsvarigheten finns i allmänhet på https://svenska.yle.fi/  eller i realtid på "YLE Teema och Fem" på TV

5. För verkstäderna uppdaterar TPY / INTO sin information på https://www.intory.fi/uutiset/   och https://www.facebook.com/intolaiset/

6. Undervisnings- och kulturministeriet har i allmänhet snabbt översatta sidor https://minedu.fi/sv/framsida

7. Folkpensionsanstalten FPA/KELA uppdatera sin aktuella info på första sidan på svenska här: https://www.kela.fi/web/sv/

8. Verke har sammanställt bra tips på hur man kan aktivera ungdomar via nätet (på finska):

    Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa

     Verkes utredning från 2019 på svenska kan laddas ner här: Digitalisering och ungdomsarbete 

9. Karta över infektionsläget i världen finns här 

 

webbinariet Ungdomstjänster och service på svenska. Webbinariet riktar sig till svenskspråkiga och tvåspråkiga aktörer inom svenskspråkiga ungdomstjänster. Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Regionförvaltningsverkens ungdomsenheter och Regionförvaltningsverkens Svenska enhet för bildningsväsendet.