Välkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialet från "Psykisk hälsa som livskraft" med Carola Lindholm-Gerlin 16-17 november i Vasa finns under: Detta är ULA 2.0 / ULA Dagar 2 ggr. per år / 2017 2 i Vasa

 

ULA (Ungdom/Lärande/Arbete)

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA-kompetenscenter är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-kompetenscenter har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet.

 

 

 

 

 

---

Vård- och landskapsreformen: "Kommunen tar hand om förebyggande vården med långa tänder"

Statens delegation för ungdomsärenden: Nuora

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan