Välkommen till

Höstens ULA dagar 29-30 September i Åbo

 

Carola.Lindholm-Gerlin drar två utbildningsdagar om ”Att inbjuda till utmaning och lärande på ett coachande sätt”

Målet är att tillämpa coachande arbetssätt för att inbjuda en ”fixed mindset” att öppna sig och bli mer tillvänd, så att små steg mot en mer ”creative mindset” kan tas.

Arbetssätten är korta introducerande föreläsningar varvade med övningar i det coachande arbetssättet och reflektioner över det   man lärt sig och delgivning av den erfarenhet deltagarna redan har.

Alla föreläsningar hålls på Vimma. som är ett konst- och aktivitetshus för ungaAuragatan 16 dvs. 500 meter från Omenahotellet och 750 meter från Birgittinerklostret 

Avfärd från Vasa med tåg dagen innan (28.09.2016) kl 15:00 - 19:55  (från Jakobstad 14:53 - 19:55)  Inkvartering på Birgittinerklostret

Övriga inkvarteras på Omenahotelli 

Avfärd från Helsingfors 29.09 kl 7:30 till Åbo 9:30

 

Dag 1 den 13.10:  
9:00 - 9:45 Kaffe med smörgås 
9:45 Fortbildning med Eeva-Liisa 
11:30 - 12:30 Lunch 
12:30 Fortbildning med Eeva-Liisa 
14:00 Kaffe 
14:30 Fortbildning med Eeva-Liisa  
16:00 Styrgruppsmöte 
17:00 Middag  
19.00 Inkvartering   
Dag 2 den 14.10:  
8:00 Frukost på hotellets servering 
9:00 Fortbildning med Eeva-Liisa 
10:00 Kaffe 
10:15 Fortbildning med Eeva-Liisa 
11:30 - 12:30 Lunch 
12:30 Annan fortbildning som inte förmedlas av CLL 
14:30 Kaffe 
15:00 Tågen avgår till Vasa och Helsingfors. Ankomst Helsingfors 16:52. Ankomst Vasa 17:34 16:11 Tåget avgår till Åbo och ankomst Åbo 17:50 

Dag 1   

9:30 - 10:00 Kaffe med smörgås 

10:00 Detta är Troja! 

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 Carola Lindholm-­Gerlin "Fixed Mindset och Creative Mindset /  Coaching"

14:00 Kaffe 

14:30 Carola Lindholm-­Gerlin "Att motivera genom uppmärksamhet och förväntan / Insiktsdansen"

16:00 Styrgruppsmöte 

19:00 Middag på Troja  Trädgårdsgatan 19 B 

         350 meter från Omenahotellet och 100 meter från Birgittinerklostret

Dag 2  

8:00 Frukost på hotellet 

9:00 Carola Lindholm-­Gerlin "Att inbjuda till insikt"

10:00 Kaffe 

10:15 Carola Lindholm-­Gerlin "Frågor som väcker tankar, enligt CREATE modellen"

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 Carola Lindholm-­Gerlin "Att utmana till beslut och handling"

14:00 Kaffe 

14:15 - 15:30 Carola Lindholm-­Gerlin "Förändring och uthållighet skapar nytt"

Avfärd 16:05 till Vasa (21:10) och Jakobstad (20:55)

 

Anmälan till rainer.lytz@folkhalsan.fi senast 01.09.2016.  Matallergier bör meddelas i samband med detta.   De som önskar enkelrum betalar extra, i den mån sådana finns tillgängliga.

Tågbiljetter i orginal insänds till Folkhälsan Utbildning Ab för att få dem ersatta i efterskott. Fakturor till: Folkhälsan Utbildning Ab Märke: "ULA dagar"  Vöråvägen 305     666 00 Vörå

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULA (Ungdom/Lärande/Arbete)

ULA är ett nätverk av 12 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA-kompetenscenter är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-kompetenscenter har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet.

 

 

 

 

 

---

Läs om Ungdomsgarantin i Finland på svenska

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan