Välkommen

Avstamp för det nya projektet "Från Hobby till Jobb" sker i Jakobstad 3-4 maj 2018

 

Tåg från Helsingfors 06:24 - 10:18 samma dag - Busstransport från Bennäs till Stadshotellet

eller dagen innan 16:24 - 20:35 med två övernattningar på Stadshotellet, taxi från Bennäs

Från Åbo måste man åka dagen innan den andra maj klockan 16:05 - 20:38 och övernatta två nätter. Eller starta med bil åtta på morgonen så man är i Jakobstad kl 13 till lunchen.

Retur fredag: 16:24 - 20:35 till Helsingfors och 16:24 - 22:30 till Åbo

Inkvartering på Stadshotellet i enkelrum, 350 meter från After Eight

 

Torsdag, tredje Maj: 

I After Eights utrymmen

13:00 Lunch och kaffe på After Eight, Storgatan 6

13:15 Detta är projektet "Från Hobby till Jobb", Rainer / Matilda

13:45 Så jobbar After Eight: Mecki, Anders & Beni  

Parallell program för uppsökare 14:00 - 17:00   Överinspektör Niclas Risku håller Timeout -skolning

14:30 Rundvandring i grupper på After Eight

15:00 Kaffe

15:30 Hands-On 3D Manufacturing technologies, Virtual Reality and Augmented Reality

          Dr. Rayko Toshev, University of Vaasa

17:00 Avslutning

17:00 ULA styrgruppens sammanträde

19:00 Kvällsvickning på AE

 

Fredag, fjärde Maj:

Centria yrkeshögskola Auditoriet Rotundan som rymmer 100 personer. Snett mitt emot After Eight på Runebergsgatan 8 

09:15  "Den nya dataskyddslagen"  Göran Sjöblom, Creative PC

10:00 Kaffe

10:30 "Den yngre generationen behöver framtidstro och en ny världsbild"  Rune Westergård, Citec

11:30  Tre exempel från After Eight där undomar gått från hobby till jobb:

            Marco Lindholm: Entreprenör inom bl.a. digital marketing, event production mm.

            Johanna Högväg - Konst, reklam

            Sawandi Groskind - Film

13:00 Lunch på After Eight

14:00  Psykiater Marja Vihervaara,  Oy Nemoy Ab  "  

15:00 Kaffe

15:15 Följeforskare Pol. Dr. Matilda Wrede-Jäntti

15:45 Avslut

15:50 Busstransport till Bennäs jänrvägsstation från After Eight

Tåget avgår 16:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULA (Ungdom/Lärande/Arbete)

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA-kompetenscenter är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-kompetenscenter har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet.

 

 

 

---

ULA nätverket är en del av TPY

 

 

  Statistik över ungdomsarbetet i Finland

 

Statens delegation för ungdomsärenden: Nuora

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan

 

Vård- och landskapsreformen: "Kommunen tar hand om förebyggande vården med långa tänder"