Välkommen

ULA dagar 11-12 oktober 2018 på Åland!

 

ULA dagar i Mariehamn 11-12.10.2018

Resor för Nylänningar:

Flyg från Helsingfors: 08:35 ✈ 09:30 Mariehamn Flyg från Åland till Helsingfors 21:15 ✈ 22:10

Resor för Österbottningar:

Flyg från Vasa 10.10.2018 kl. 17:40 ✈ 20:55 Mariehamn  Retur från Mariehamn lördag 09:50   14:40 Vasa

Resor för Åbolänningar: 

 ✈ 09:30 Mariehamn 

Övernattning på Hotell Cikada,   700 meter från Vikingterminalen

ULA dagarna håller vi i Ungdomhuset Boost som är en samlingsplats för myndigheter och organisationer som jobbar för och med ungdomar på Uppgårdsvägen 6,   2,8 km från Hotell Cikada.  Vi blir hämtade från och till hotellet med 9 personers bil.

Torsdag 11.10.2018

09:00 Frukost

10:30 TPY:s hälsning Anne Välimaa (på finska)

10:35 Detta innebär vår nya ULA finansiering "Från Hobby till Jobb"

10:50 Grupparbeten där varje verkstad diskuterar "Från Hobby till Jobb" internt och funderar hur de kan implementera projektet i sin verksamhet.

12:00 Lunch

13:00 Mustapha Petterson ”livet framför datorn”  www.gameoverlinkoping.se

14:00 Kaffe

14:15 Samverkansmodellen - samverkansmodellen är en modell utarbetad på Åland och skapad för oss som arbetar i barnskyddet, grundskolan, gymnasieskolan, inom hälso- och sjukvården och i övrigt ungdomsarbete. Modellen är till för att underlätta samarbete när barn och unga behöver insatser från flera olika verksamheter samtidigt.

16.00 Emmaus Åland inspirerar och berättar om sin breda verksamhet med returcafe, byggretur, second hand-affär, arbetspool, stadsodlingsprojekt mm. 

17:00 Styrgruppsmöte

19:00 Middag på Emmaus Returcafe - De lagar maten på svinnråvaror och köper in så lite nytt som möjligt så det blir en rolig överraskning då vi inte vet vad vi får.  Fördrink - tre rätters middag, egen must/cider och kaffe. Inget serveringstillstånd. 

 

Fredag 12.10.2018

09:00 Erfarenhetsexpeet Camilla Nyholm berättar om sin livsresa från ett tungt drogmissbruk till en nykter vardag.

10:00 Kaffe

Futurist Niko Herlin "Framtidens jobb" + grupparbete www.greatminds.fi/se

12:00 Lunch

13:00 Boost och samverkansarbetet på Åland

 

Flyg från Åland till Helsingfors 21:15 ✈ 22:10

Vikingline 12.10. kl. 23.45-10.10, M/S Mariella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULA (Ungdom/Lärande/Arbete)

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA-kompetenscenter är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-kompetenscenter har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet.

 

 

 

---

ULA nätverket är en del av TPY

 

 

  Statistik över ungdomsarbetet i Finland

 

Statens delegation för ungdomsärenden: Nuora

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan