Välkommen till

Höstens ULA dagar 29-30 September i Åbo, 45 anmälda!

 

Carola Lindholm-Gerlin drar två utbildningsdagar om ”Att inbjuda till utmaning och lärande på ett coachande sätt”

Målet är att tillämpa coachande arbetssätt för att inbjuda en ”fixed mindset” att öppna sig och bli mer tillvänd, så att små steg mot en mer ”creative mindset” kan tas.

Arbetssätten är korta introducerande föreläsningar varvade med övningar i det coachande arbetssättet och reflektioner över det   man lärt sig och delgivning av den erfarenhet deltagarna redan har.

Alla föreläsningar hålls på Vimma. som är ett konst- och aktivitetshus för ungaAuragatan 16 dvs. 500 meter från Omenahotellet och 750 meter från Birgittinerklostret 

Avfärd från Vasa med tåg dagen innan (28.09.2016) kl 15:48 - 19:55  på Birgittinerklostret som ligger 550 meter från Järnvägsstationen och 100 meter från Troja. 

Övriga inkvarteras på Omenahotelli  Avfärd från Jakobstad 29.09 kl 05:11 - 10:50  

Avfärd från Helsingfors 29.09 kl 7:30 till Åbo 9:30 gångväg 10 minuter från järnvägsstationen till Vimma

Dag 1 den 13.10:  
9:00 - 9:45 Kaffe med smörgås 
9:45 Fortbildning med Eeva-Liisa 
11:30 - 12:30 Lunch 
12:30 Fortbildning med Eeva-Liisa 
14:00 Kaffe 
14:30 Fortbildning med Eeva-Liisa  
16:00 Styrgruppsmöte 
17:00 Middag  
19.00 Inkvartering   
Dag 2 den 14.10:  
8:00 Frukost på hotellets servering 
9:00 Fortbildning med Eeva-Liisa 
10:00 Kaffe 
10:15 Fortbildning med Eeva-Liisa 
11:30 - 12:30 Lunch 
12:30 Annan fortbildning som inte förmedlas av CLL 
14:30 Kaffe 
15:00 Tågen avgår till Vasa och Helsingfors. Ankomst Helsingfors 16:52. Ankomst Vasa 17:34 16:11 Tåget avgår till Åbo och ankomst Åbo 17:50 

Torsdag 29.09.2016   

9:30 - 10:00 Kaffe med smörgås på Vimma (för de som inte redan ätit frukost på hotellet)

10:00 Välkommen till Troja / ULA dagarna! 

10:15 "Social Inclusion Support Tracking" - SIST  Jonas Ehrman

10:30 Pol.dr. Matilda Wrede-Jäntti har ordet

11:00 Carola Lindholm-­Gerlin "Fixed Mindset och Creative Mindset /  Coaching"  (After Eight, sju pers. anländer)

12:00 - 13:00 Lunch på Koulu?

13:00 Carola Lindholm-­Gerlin "Att motivera genom uppmärksamhet och förväntan / Insiktsdansen"

14:00 Kaffe på Vimma

14:30 Carola Lindholm-­Gerlin "Att inbjuda till insikt"

16:00 Styrgruppsmöte 

19:00 Middag på Troja  Trädgårdsgatan 19 B  350 meter från Omenahotellet och snett mittemot Birgittinerklostret

Musik: Kerstin Stubb och Ralf Eriksson Duo

Fredag 30.09.2016 

8:00 Frukost på Birgittinerklostret för de som övernattar där.  Kaffe med smörgås på Vimma för de som övernattar på Omenahotellet

9:00 Carola Lindholm-­Gerlin "Frågor som väcker tankar, enligt CREATE modellen"

10:00 Kaffe på Vimma

10:15 Carola Lindholm-­Gerlin "Att utmana till beslut och handling"

12:00 - 13:00 Lunch på Troja

13:00 Carola Lindholm-­Gerlin "Förändring och uthållighet skapar nytt"

14:00 Kaffe på Vimma

14:15 - 15:30 Carola Lindholm-­Gerlin avslutar dagarna

---

Avfärd 16:05 till Vasa (21:10) och Jakobstad (20:55)

 

Anmälan till rainer.lytz@folkhalsan.fi senast 01.09.2016.  Matallergier bör meddelas i samband med detta.   De som önskar enkelrum betalar extra, i den mån sådana finns tillgängliga.

Tågbiljetter i orginal sänds in av verkstäderna (inte privatpersoner) till Folkhälsan Utbildning Ab för att få dem ersatta i efterskott. Fakturor till: Folkhälsan Utbildning Ab Märke: "ULA dagar"  Vöråvägen 305     666 00 Vörå

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULA (Ungdom/Lärande/Arbete)

ULA är ett nätverk av 12 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA-kompetenscenter är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-kompetenscenter har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet.

 

 

 

 

 

---

Läs om Ungdomsgarantin i Finland på svenska

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan