Job Center

 

 

 

JobCenter on osa joustavaa oppimista, joka auttaa Suupohjan rannikkoseudulla asuvia nuoria ja aikuisia toteuttamaan tulevaisuuden haaveensa kohti ammattia ja työtä. Valmentajat ovat pedagogisesti päteviä ja tarjoavat yksilöllistä, pitkäaikaista ja kokonaisvaltaista tukea henkilön tarpeiden ja toiveiden mukaan.

JobCenter tarjoaa yksilövalmennusta, jonka tarkoituksena on, että nuoret ja aikuiset saavat ammatin tai työpaikan avoimilla työmarkkinoilla. Kyseessä on yksilöllinen suunnitelman mukainen prosessi, johon sisältyy kokonaistilanteen selvitystä, opinnonohjausta tai ammatinohjausta, työkyvyn kartoittamista sekä tukea työ- ja työharjoittelujärjestelyihin ja sosiaaliseen sopeutumiseen työpaikalla. Tarjoamme myös joustavia opintoratkaisuja yhteistyössä yläasteiden ja ammattikoulujen kanssa tukeaksemme nuorta kohti valmistumista.

JobCenterin valmentajat koordinoivat myös tarpeen mukaan asiakkaalle suunnattuja palveluita. Aktiivista yhteistyötä tehdään mm. koulutuslaitosten, työ- ja elinkeinotoimiston, sosiaali- ja terveysviranomaisten, yritysten, psykiatrisen poliklinikan, nuorisotoimen, Kelan sekä psykososiaalisen yhdistyksen sekä muiden yhdistysten kanssa.

Tavoiteryhmään kuuluvat sekä ruotsin- että suomenkieliset nuoret peruskoulun yläluokilta ja toisen asteen oppilaitoksista, työnhakijat, vajaakuntoiset henkilöt tai henkilöt, joilla on vain vähän työkokemusta, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat.

Osallisuutta ja mielekkyyttä joustavan oppimisen kautta!

Nuorisoyksikkö tukee nuoria, joilla ei ole ammattikoulutusta, jotka ovat työttömiä tai vaarassa keskeyttää opintonsa.

Aikuisyksikkö tarjoaa tukea jostain syystä työelämän ulkopuolelle jääneille henkilöille.

Yhteystiedot:

Päivi Isuls, toiminnanjohtaja
paivi.isuls@krs.fi
040 538 1700

Postiosoite:

Job Center
Koulukatu 3
64100 Kristiinankaupunki

Kotisivu