Aktiva

 

 

 

 

Nuorten työpaja Aktiva on osa Länsi-Turunmaan kaupungin toimintaa ja kuuluu hallinnollisesti sosiaali- ja terveysosaston ja tarkemmin perheyksikön alaisuuteen. Aktivan kohderyhmänä ovat 15–28-vuotiaat nuoret Länsi-Turunmaalla.

Yhteistyöverkosto on tärkeä väline asiakastyössä. Suurin osa Aktivan asiakkaista tulevat Turunmaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, mutta monet myös sosiaalityön, perhetyön, peruskoulun, toisen asteen koulutusyksiköiden ja mielenterveystoimiston kautta. Monet nuoret löytävät meidät myös ystäviensä ja perheensä kautta. Aktivan ovet ovat yleensä auki päivisin maanantaista perjantaihin.

Aktivalla on kolme toimintayksikköä:

- Neuvova työpaja tarjoaa ohjausta ja tukea ensi sijassa sellaisille nuorille, jotka eivät opiskele tai käy töissä. Työskentelemme myös sellaisten nuorten kanssa, jotka ovat keskeyttämässä opintonsa, jotta saisimme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyden kyseisiin nuoriin. Työtapana käytetään ohjaavia keskusteluita noin kerran viikossa, ja tavoitteena on selvittää nuoren tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita sekä aktivoida asiakasta toimimaan.

- Starttipajassa toiminta perustuu elämänhallintaan ja hyvinvointiin. Nuoret saavat opetella rutiineja, työskentelyä yhdessä toisten kanssa ja opetella tuntemaan omat vahvuutensa. Tarkoituksena on olla hyödyllinen ja oppia jotain uutta.

- Luovassa työpajassa keskitytään luovaan ajatteluun konkreettisten tehtävien, kuten puutöiden ja maalauksen kautta. Nuoren omat harrastukset ja ajatukset ovat lähtökohtana työssä. Tavoitteena on, että nuori saa paremman kuvan omasta osaamisestaan ja omista vahvuuksistaan.

Yhteystiedot:

Jenni Lindroos, toiminnanjohtaja
jenni.lindroos@lansi-turunmaa.fi
050 596 2108

Postiosoite:

Aktiva
Rantatie 32
21600 Parainen

Kotisivu