VIA

 

Ungdomsverkstaden VIA är en tvåspråkig verkstad för 16–28-åriga ungdomar.

Verkstaden upprätthålls av Hangö stad.

I vår verksamhet stöder vi de ungas vardagsliv, den sociala kompetensen samt den individuella mognaden. Via gemensamma vardagliga sysslor och rutiner, arbetsuppgifter, företagsbesök, kulturella upplevelser och fritidsverksamhet strävar vi till att vidga de ungas vyer och möjligheter.

Syftet är att stärka de ungas självförtroende, självkänsla och motivation inför sina kommande studier, yrkesval och arbetsliv.

Det här vill vi tillsammans skapa och uppleva:

- positiv attityd
- gemenskap
- öppen dialog
- humor och trivsel
- viljan att förändra sitt liv
- sunda vanor
- långsiktsplanering
- trygghet
- stödnät
- en väg framåt via ungdomsverkstaden

Kontaktuppgifter:

Marjut Vihervuori, verkstadsförman
via (@) hanko.fi
040 1757 737

Postadress:

Ungdomsverkstaden VIA
Esplanaden 77
10900 Hangö

Länk till Hangö stads hemsida