Troja

 

Individuell handledning

Troja finns till för dig som behöver lite hjälp och stöd på vägen ut i arbetslivet. Vi kan fungera som stödpersoner i kontakt med socialen, arbets- och näringsbyrån, skolor, polisen och andra myndigheter. Du kan också komma in för att få hjälp med att skriva CV, arbetsansökningar eller fylla i ansökningsblanketter för att söka studieplats. Tillsammans med dig försöker vi att hitta dina styrkor och fungerar som bollplank för att du ska hitta vidare och kanske komma på vad du vill arbeta med i framtiden. Vi jobbar för att du ska hitta din egen motivation och din egen väg.

Ungdomsverkstaden

Om du inte har något arbete eller någon studieplats så finns möjligheten att göra praktik hos oss. Verkstaden har daglig verksamhet och arbetar med olika teman för att alla ska få prova på olika färdigheter och få nya erfarenheter och kunskaper. Teman kan vara: träarbeten, cykelverkstad, konst & kultur, fotografering osv. Alla i verkstaden får också individuell handledning och ett startpaket där vi ser över arbetsansökningar, CV, personlig ekonomi och andra frågor som kan behöva lösas innan man kommer vidare till en arbets- eller studieplats.

Uppsökande verksamhet och långsiktighet

Vi arbetar i nära samarbete med bland annat skolorna i Åbo och Åboland, arbets- och näringsbyrån, de andra ungdomsverkstäderna, studiehandledare och andra organisationer som arbetar med unga för att bygga och stärka nätverket och på så sätt långsiktigt arbeta mot marginalisering av ungdomar. Våra uppsökares insatser i åk 9 och i andra stadiets utbildning är ett led i vårt förebyggande arbete. Vi stöder inte bara den unga, utan för diskussioner med föräldrar, ungdomsarbetare och lärare för att hitta nya lösningar och arbetsmetoder.

Kontaktuppgifter:

Marina Sjöblom-Kyllönen, ledande handledare
marina.sjoblom-kyllonen(@)karkulla.fi
044 042 4133

Postadress:

Troja
Trädgårdsgatan 19 B 40
20100 Åbo

Länk till hemsida