SvepsUngdomsverkstaden Sveps, Svenska produktionsskolan, grundades år 1996 och har sedan dess erbjudit ungdomar i åldern 16-28 som saknar studie- och arbetsplats flexibla skräddarskydda utvecklingsmöjligheter. Verksamhetsområdet är Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla.

Uppsökande

Uppsökande ungdomsverksamheten stävar efter att fånga upp unga som saknar studieplats och arbetsplats. Verksamheten fungerar som en vägledningstjänst och målet är att minska och förebygga att den unga slås ut och marginaliseras. Uppsökande verksamheten är ett sätt att komma i kontakt med Sveps andra verksamheter eller en annan sysselsättning som den unga är intresserad och i behov av.

Startträning

Startträningen är en lågtröskelverksamhet för unga som behöver en längre stödprocess. Träningsprocessen är individuellt planerad, men är ändå en gruppverksamhet där sociala färdigheter övas och gemenskapen är viktig.

NonStop

NonStop är till för unga som vill göra egna val. Varje praktikant är med och utarbetar en personlig arbetsplan som utformas utifrån de egna behoven. Som pedagogiskt redskap använder vi arbets- och individuell träning samt utför studie -och arbetsplatsbesök.Vi lär oss genom att göra, oberoende av om det gäller arbete, livskontroll eller studier.

Jobbcoach

Jobbcoachen ansvarar för företags- och föreningssamarbetet. Jobbcoachen är en del av den uppsökande verksamheten. Den huvudsakliga uppgiften för jobbcoachen är kartläggning av arbets- och praktikplatser för deltagarna samt handledning av ungdomar gällande jobbsökning. Jobbcoachen ordnar de praktiska kontakterna till samarbetspartners och koordinerar praktiksökandet.

Ledområde

Då en praktikperiod avslutas på Sveps flyttas deltagarna till ledområdet. I ledområdet följer vi upp hur det går för NonStopens tidigare deltagare och erbjuder dem handledning.

Kontaktuppgifter:

Tariku "Tarre" Ahlfors, verksamhetsledare

tariku.ahlfors(@)sveps.fi

050 343 7676

Postadress:

Svenska Produktionsskolan Sveps

PB  124

00121  Helsingfors

 

Länk till hemsida