Resurscentret Föregångarna

 

Resurscentret Föregångarna är en social verkstad som har över tio års erfarenhet av att ge individuell och mångprofessionell handledning för arbetssökande och studerande i alla åldrar och branscher. Vi har redan hjälpt över 1300 personer att hitta sin plats gällande arbete, studier och sociala sammanhang. Vi jobbar sektorövergripande med kommuner, socialbyråer, arbets- och näringsbyrån, utbildningsarrangörer, vården, företag och föreningar. Verksamheten bygger på att vi tillsammans arbetar fram en plan som passar just för dig för att du ska nå dina mål så smidigt som möjligt. Vi har ett flexibelt system med löpande antagning.

Service för arbetssökande

Målsättningen är att hitta arbete, arbetspraktik, studier eller annan lösning. Alla yrkesbranscher och åldrar finns representerade bland deltagarna. Vi beaktar den arbetssökandes situation och jobbar tillsammans för att hitta en vettig lösning som på sikt gagnar den arbetssökande. Dessutom ingår projektarbeten, personlig utveckling, kreativitetsträning, livshantering, studiebesök, föreläsningar och andra aktiviteter.

RAMP

Som studerande kan man komma till RAMP och i samarbete med skolan utföra vissa studier som man har ogjort eller blivit efter i, få hjälp med att ta examen eller på annat sätt få stöd i studierna. Ett alternativ är också att få en andningspaus i studierna och få tid att fundera på andra studiemöjligheter eller jobb. Dessutom ingår projektarbeten, personlig utveckling, kreativitetsträning, livshantering, studiebesök, föreläsningar och andra aktiviteter.

Uppsökande ungdomsverksamhet

Den uppsökande ungdomsverksamheten vid RF strävar till att fånga upp personer i åldern 16-29 som saknar arbete eller studieplats och lotsa dem till en relevant service. Genom detta arbete strävar vi till att minska och motarbeta risken att den unga slås ut och marginaliseras.

Karriärträning

Resurscentret Föregångarna erbjuder karriärträning till dig som: har andra eller tredje stadiets examen, är utan yrkesexamen, har stått länge utanför arbetsmarknaden, är på väg tillbaka till arbetslivet, funderar på branschbyte, är invandrare, är blivande företagare.

Karriärträningen skräddarsys efter dina behov och önskemål och du får bland annat: individuell handledning, information om karriäralternativ, information om utbildningsmöjligheter, utveckla dina arbetslivsfärdigheter, utveckla dina sociala färdigheter,

Efter avslutad karriärträning har du en konkret och personlig karriärplan för sysselsättning i form av arbete eller studier.

Kontaktuppgifter:

Daniel Åkermark, verksamhetsledare
daniel.akermark(@)foregangarna.fi
010 3211 372 / 050-913 1133

Postadress:

Resurscentret Föregångarna
Handelsesplanaden 12 B 15
65100 Vasa

Länk till hemsida