Raseborgs verkstäder

Ungdomsenheten erbjuder meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa inom ramarna för rehabiliterande arbetsverksamhet. Inom ungdomsenhetens grupper KOI och Fixar Malte, arbetar vi för att höja deltagarnas självkänsla, välmående och motivation. Med vår verksamhet vill vi förbättra deltagarnas funktions- och samarbetsförmåga bland annat genom regelbundna motionsdagar och annan social samvaro.

Ungdomsverkstaden KOI

Ungdomsverkstaden KOI är ett alternativ för arbetslösa mellan 16-29 år i Raseborg. Vi erbjuder individuell handledning och stöd samt olika former av aktivering och sysselsättning. Vårt mål är att hjälpa ungdomar att se sina starka sidor och möjligheter inför framtiden. Vi ordnar olika workshops t.ex.: tygtryck, smyckeskedjetillverkning, luffarslöjd etc.

Fixar Malte

Fixar Malte utför olika sorters arbeten så som reparations- trädgårds- och målningsarbeten för ideella föreningar samt interna uppdrag för Raseborgs stad. Syftet med vår verksamhet är att förbättra deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Exempel på utförda uppdrag: målning av ESS segelpaviljong, trädgårdsarbeten för krigsveteraner, reparationsarbeten för medlemmar i pensionärsföreningar, målning av Ekenäs tennisklubb, målning av Högholmens och Pumpvikens broar.

Socialarbetare och sysselsättningskoordinator vid KOI och Fixar Malte

I Toli-huset där ungdomsverkstäderna Koi och Malte verkar finns även en socialarbetare och en sysselsättnings- koordinator till förfogande. Socialarbetare Eva Nyberg ansvarar för socialt arbete inom sysselsättningsavdelningen genom handledning och rådgivning. Eva samarbetar med olika myndighetsnätverk. Sysselsättningskoordinator Heidi Holmlund koordinerar sysselsättningen för unga i samarbete med arbets- och näringsbyrån samt socialbyrån.

Kontaktuppgifter:

Stefan Fri, avdelningschef (sysselsättningsavdelningen)
stefan.fri(@)raseborg.fi
019-2892288

Benjamin Ekström, ungdomsenhetens chef

benjamin.ekstrom (@) raseborg.fi   019-2892289

Toli huset   2.vån

Kroggårdsvägen 29

10300 Karis

 

Toli huset   2.vån
Kroggårdsvägen 29, 10300 Karis

 

Länk till ungdomsenhetens broschyr i pdf