Lovisa stads verkstäder

För närmare information besök:

https://www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/sysselsattningstjanster/arbetsverkstader/

 

Lovisa stads verkstäder

Bekanta dig med arbetsverkstadens utbud

 

Kontaktuppgifter:

https://www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/sysselsattningstjanster/