Kimitoöns Ungdomsverkstad ISLA +

Ungdomsverkstaden ISLA+

För mer information gå till

https://www.kimitoon.fi/se_gor/ungdom/ungdomsverkstad

https://www.facebook.com/pg/uppsokande/posts/

 

Kontaktuppgifter:

Henrika Tytärniemi

Ansvarig handledare för sysselsättningsenheten och Ungdomsverkstaden

Tel. 040 681 3313

henrika.tytarniemi @  kimitoon.fi

Adress:

Masugnsvägen 5,

Dalsbruk.