Katapult

           

 

 

 

 

Ungdomsverkstaden Katapult drivs av föreningen Ung Resurs på uppdrag av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Katapults centrala uppgift är att förebygga och motverka utanförskap och utslagning samt att upprätthålla dagliga rutiner för ungdomar 16-25 år, med ett studie- och yrkesvägledande innehåll anpassat efter den ungas individuella behov. Syftet är att öka ungdomarnas möjligheter och motivation till studier och arbete.

Verksamheten är uppbyggd av teoretiskt, praktiskt och skapande arbete som utförs både individuellt och i grupp. På Katapult får ungdomarna personlig handledning utefter sina egna förutsättningar och får hjälp med livshantering och framtidsplanering. Nätverksbyggande, kontakter och samarbete med olika myndigheter och instanser är en viktig del i processen.

Ungdomarna får hjälp med att skriva CV och arbetsansökan och får möjlighet till praktik ute i arbetslivet. De erbjuds studiehandledning och har möjlighet att läsa upp betyg för att öka sina chanser till utbildning eller kan få prova på någon skola. I den praktiska verksamheten kan den unga välja att inrikta sig på äventyr, musik- eller trä- och textilverkstad efter eget intresse. Vi erbjuder en verksamhet vars innehåll skall gynna den ungas utveckling alltefter individuella förutsättningar och behov.

I nära samarbete med Katapult finns också Ungdomslotsarna, som har en uppsökande verksamhet och samarbetar med skolorna. Ungdomslotsarna arbetar bl.a. aktivt för att förebygga skoltrötthet och avhopp från studier.

Kontaktuppgifter:

Tfn. 018 543 121 / 040 748 3344

Postadress:

Ung Resurs

Uppgårdsvägen 6, 22100 Mariehamn

Länk till hemsida