Job Center

Your Link

JobCenter är en del av flexibelt lärande och hjälper både unga och vuxna i Sydösterbotten att förverkliga sina framtidsdrömmar mot yrke och arbete. Handledarna har bl.a. pedagogisk kompetens och erbjuder ett individuellt, långvarigt och helhetsmässigt stöd enligt personens behov och önskningar.

JobCenter erbjuder individuell handledning i syfte att unga och vuxna får ett yrke eller ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det är en individuell planenlig process som innehåller utredning av helhetssituationen, studiehandledning eller yrkesvägledning, kartläggning av arbetsförmåga samt stöd i arbets- och praktikarrangemang och i den sociala anpassningen på arbetsplatsen. Vi erbjuder också flexibla studiearrangemang i samråd med högstadie- och yrkesskolor för att stöda unga till examen.

JobCenters handledare koordinerar dessutom servicetjänster för kunden enligt behov. Aktivt samarbete bedrivs bl.a. med utbildningsinstanser, arbets- och näringsbyrån, social- och hälsovårdsmyndigheter, företag, psykiatriska polikliniken, ungdomsväsendet, FPA samt psykosociala föreningen och andra föreningar.

Målgruppen är både svensk- och finskspråkiga ungdomar från grundskolans högre årskurser och andra stadiets utbildningar, arbetssökande, personer med begränsad arbetsförmåga eller med kort arbetserfarenhet, långtidsarbetslösa och invandrare.

Delaktighet och meningsfullhet med hjälp av flexibel inlärning!

Ungdomsenheten stöder unga som saknar yrkesutbildning, är arbetslösa eller riskerar avbryta sina studier.

Vuxenenheten stöder personer som av någon orsak blivit åsidosatta från arbetslivet.

Kontaktuppgifter:

Päivi Isuls, verksamhetsledare
paivi.isuls(@)krs.fi
040 538 1700

Postadress:

Job Center
Skolgatan 3
64100 Kristinestad

Länk till hemsida