Jakobstad, After Eight

 

Sedan 1997 har Musikcafé After Eight r.f. jobbat med arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år. Till After Eight och ungdomsverkstaden ”Liljas Växthus” kommer ungdomarna via arbets- och näringsbyrån, social- och mentalvårdsbyrån, det uppsökande ungdomsarbetet samt via olika skolor. Ungdomarna kommer från hela regionen som består av städerna Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Pedersöre, Larsmo och Kronoby. Målsättningen är att erbjuda arbetspraktik, uppmuntra till fortsatta studier och arbete men framförallt skapa utrymme att växa som människa.

Idag består Liljas Växthus av fyra olika enheter: Verkstad, Media Lab, Café och Kök. Varje enhet har en ansvarig handledare samt ca 3-8 deltagare. Handledarens roll är att planera arbetet, inspirera och handleda de enskilda deltagarna. Praktikperioden pågår i genomsnitt 16 veckor. Periodens längd är väldigt individuell och kan variera mellan en till tolv månader. Varje fredag samlas både personal och deltagare till en gemensam infokaffe-samling. Tillfället och de återkommande gruppaktiviteterna är en viktig del i arbetet att öka sammanhållningen. Alla ungdomar erbjuds även regelbunden kurativ handledning. Liljas Växthus har i en kreativ miljö kunnat aktivera och utveckla sociala färdigheter hos många ungdomar vilket resulterat i nya framtidsplaner som studier och arbete.

Sedan år 2010 samarbetar Liljas Växthus med det uppsökande ungdomsarbetet i Jakobstadsregionen. Föreningen står tillsammans med Kokkotyösäätiös Jakobstadsenhet RETRO som upprätthållare av den uppsökande verksamheten. Vi önskar genom ökat samarbete med olika myndigheter och organisationer hitta hållbara modeller för arbetet med ungdomar.

Kontaktuppgifter:

Mecki Andersson, verksamhetsledare
mecki(@)aftereight.fi
06 7816 511 / 050 5376 305

Postadress:

Musikcafé After Eight r.f.
Storgatan 6
68600 Jakobstad

Länk till hemsida