Borgå stads verkstäder

Borgå stads ungdomsverkstäder

Syftet med verkstäder för unga är att erbjuda trygga ramar för 17-24 åringar som befinner sig i en svår arbetsmarknadsställning, saknar yrkesexamen och vars framtidsplaner är mer eller mindre oklara. Verksamheten omfattar också delvis den lagstadgade skyldigheten att arrangera rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa personer under 25 år.

Verksamheten

- främjar de ungas inlärning i arbete
- förbättrar de ungas studie- och arbetsförmåga
- stöder den ungas framtidsplanering
- förstärker levnadsförmågan
- erbjuder socialhandledartjänster för verkstadsungdomar
- utför skol- och regionalt samarbete

Konst-och hantverkstaden

Bildliga, skriftliga, muntliga och motionsmässiga uttryck. Sömnad samt textilåtervinning.

Starten

Deltagarna lär sig sociala färdigheter och utvecklar sin kontroll över vardagen genom upplevelser och mångsidigt program.

Bil- och metallverkstad

I verkstaden tillverkas högklassiga produkter och görs beställningsarbeten, ytbehandlar metall samt reparerar och tvättar bilar. Även cyklar kan "tunas". Metallens egenskaper, bearbetning av metall samt maskinkunskap ingår i vardagen. Metallbranschens arbetssäkerhet beaktas. Man går vidare till mer krävande uppgifter enligt egna mål och färdigheter.

Snickarverkstad

I verkstaden bygger och tillverkar gruppen mångsidiga och högklassiga träprodukter, bekantar sig med trä som material samt lär sig använda olika träbearbetningsmaskiner och beakta branschens arbetssäkerhet.

 

Postadress:

Borgå stad / Sysselsättningstjänster
PB 23
06101 Borgå

Länk till Borgå stads hemsida