Aktiva

Ungdomsverkstaden Aktiva är Väståbolands stads verksamhet, och hör administrativt till social- och hälsovårdsavdelningen och närmare bestämt till familjeenheten. Aktivas målgrupp är unga 15-28 år i Väståboland.

Samarbetsnätverket är en viktig redskap i arbetet med kunderna. Den största delen av Aktivas kunder kommer genom Åbolands arbets- och näringsbyrå men många kunder kommer även genom socialarbetet, familjearbetet, grundskolan, 2. stadiets skolor och mentalvården. Många unga hittar oss genom sina vänner och familjen. Aktivas dörrar är vanligtvis öppna måndag till fredag dagtid.

Aktiva har tre verksamhetspunkter:

- Den rådgivande verkstaden ger handledning och stöd till främst de unga som inte studerar eller arbetar. Vi arbetar även med unga som håller på att avbryta studierna, för att i ett så tidigt skede som möjligt få kontakt till dessa unga. Arbetsformen är handledande diskussioner ca en gång i veckan och målsättningen är att den ungas framtidsplaner och målsättningar klarläggs samt att aktivera kunden till verksamhet.

- Startverkstadens ramar är livshantering och välmående. De unga får lära sig rutiner, att jobba tillsammans och att känna igen sina starka sidor. Tanken är att vara nyttig och lära sig något nytt.

- Kreativa verkstaden lägger fokus på det kreativa tänkande, genom konkreta arbetsuppgifter i träarbeten och målning. Den ungas intressen och tankar är utgångspunkten för jobbet. Målet är att få en bättre bild av sitt eget kunnande och styrkor.

Kontaktuppgifter:

Jenni Lindroos, verksamhetsledare
jenni.lindroos(@)vastaboland.fi
050 596 2108

Postadress:

Aktiva
Strandvägen 32
21600 Pargas

Länk till hemsida