ULA-nätverket

ULA-nätverket består av 14 svensk- och tvåspråkiga arbetssverkstäder i Finland. Klicka på länkarna till vänster för att få mera information kring en enskild verkstad. Siffran på kartan nedan visar var i Finland de beinner sig.

Ladda ner ULA-broschyr i pdf-format.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen svenskspråkiga av totalantalet ungdomsar i ULA verkstäderna 2019

 

 

 

 

I ULA nätverket fanns det år 2019 hela 947 ungodmar, varav 360 hade finska som modersmål, 508 hade svenska som modersmål och 79 hade annat modersmål.  Förutom detta fanns det 354 över 29 år. Bland de som hade många äldre deltagare kan nämnas Retro,Föregångarna, Kimitoön, Borgå och Lovisa.

Från den officiella statitstiken från AVI saknades dessa:

Kokkotyö-stiftelsen

Kokkotyö-stiftelsens ungdomsverkstäder i Jakobstad (i Retro och Nuba) hade sammanlagt 35 ungdomar under 2019. Av dem talade 11 svenska, 11 finska samt 13 personer annat språk.  Totala antalet klienter i Jakobstad under 2019 var 161 personer (borträknat projekt). Av dessa hade 30 personer svenska som modersmål, 55 finska som modersmål, och 76 personer annat modersmål.

Katapult på Åland:

Under 2019 hade Katapult totalt 19.  Under 2019 hade vi 27 ungdomar inskrivna i Starten, vår lågtröskelverksamhet.  Uppsökande verksamheten Ungdomslotsarna hade kontakt med ca. 40 ungdomar varje månad, varav ca. 10/månad var nya kontakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raseborgs siffror är oklara på grund av att man inte vet åldern på 261 personer. På 36 personer fattas modersmålet. Modersmålet fattades även på en del i Jakobstad, Vasa, K:stad-Närpes och Lovisa. Det finns inga uppgifter från Åland.

Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/08/juliana-far-hjalp-i-ungdomsverkstaden-after-eight-ett-bra-stalle-for-den-som-vill