ULA-hanke

Tämä on ULA 2.0

 

ULA-hanke – Nuori/Oppiminen/Työ (ru. Ungdom/Lärande/Arbete) kehittää ULA-verkostoon kuuluvia työpajoja pätevyyttä ja laatua parantavien toimenpiteiden kuten jatkokoulutuksen, aineistontuotannon sekä seuranta- ja arviointityökalujen kehittämisen muodossa. Hanke edistää työpajojen moniammatillista verkostoitumista sekä parhaimpien käytäntöjen levittämistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. ULA-hanke toimi ESR-hankkeena vuosina 2008–2013. Vuonna 2014 hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2015 ULA-hankkeen ylläpito siirtyi Svenska Folkskolans Vänneriltä Folkhälsan Utbildning Ab:lle.

Resurscentret Föregångarna Vaasassa toimii hankkeen päämiehenä.