8. Gemensamma inköp och ansökningar om finansiering

Jobbsökningsspelet (www.tyonhakupeli.fi) har översatts till svenska och ULA projektet fick rejäl rabatt och köpte in ett till varje verkstad.

ULA- nätverket gav 28.08.2014 sitt utlåtande kring den ny ungdomslagen. Utlåtandet finns publicerat under Press på denna hemsida

Gemensamma bokinköp kan göras för nätverket.

T.ex. 

"Cannabis - En olycklig kärlekshistoria" av Amelie Andersson delades ut vid ULA dagarna i Vasa hösten 2014

"Den digitala drogen - Konsten att hantera din teknik" av Patrik Wincent som delades ut vid ULA dagarna våren 2016.

Finansiering:

Ansökningar till olika fonder har gjorts och beviljats i ULA Kompetenscenters namn. Gemensamma står vi starka, och finansiärerna ger hellre medel till ett nätverk än till enskilda aktörer.  

Länkar till finansiering och ansökningstider:

UKM:  http://www.okm.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/kansalliset_avustukset_nuorten_tyoepajatoimintaan?lang=sv   

Svenska Kulturfonden: http://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/

ESF: https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat#.V6RQOLiLSUk

CIMO:  http://www.cimo.fi/aktuellt/ansokningstider