7. Nordiskt samarbete

ULA nätverket har ett naturligt samarbete med de nordiska länderna. Tack vare understöd bl.a. från Svenska Kulturfonden har en del benchmarking resor kunnat göras inom Norden.

Exempel på Nordiska samarbete

1. ULA ordnade studiebesök i Umeå 13-14.05.2014 (Ske skild flik till vänster)

2. Nio ungdomar från After Eight besökte en produktionsskola i Danmark 4-18.5.2014

3. Sveps hade besök från Göteborg 16.10.2014

4. Under hela vecka 44 gästade 17ungdomar + 7 handledare från Göppingen i Tyskland After Eight. Dem tyska ungdomarna, som är involverade och aktiva i diverse olika ungdomsorganisationer, jobbade tillsammans med After Eights verkstadsungdomar och kulturmontörer, främst i två olika workshops med tygtryck och kortfilm. Dessutom gjorde de studiebesök till Optima, utfärd till Fäboda, Jakobstad guidetur och afrodans.

5. En Norsk tidning gjorde reportage från Föregångarna i Vasa (Länk till tidningen) 1, 2 

6. Resurscentret Föregångarna har fått understöd från AVI för samarbete med Ungdomstorget i Umeå 2017