6. Andra fortbildningar

ULA arrangerar enligt önskemål skräddarsydda fortbildningar för verkstädernas personal, besök till relevanta seminarier, mässor och andra arbetsverkstäder samt TPY dagarna. 

 

2016

Föreläsning om "Den utmanande tonårshjärnan"

– hur fungerar ungdomar neurologiskt

 

Vad är skillnaderna mellan ungdomshjärnan och den vuxna och hur beakta dessa i olika handledningssituationer eller i planering av dagsprogram, individuella bemötanden eller gruppdynamik? – är frågan som blev utgångspunkt för denna utbildningsdag.

 

Målet för dagen är att tillämpa neurologisk forskning i praktiken, främst utgående från forskning om tonårshjärnan, med några inslag från forskning om ADHD och andra bokstavskombinationer.

Arbetssätten är föreläsning varvat med reflektioner och korta övningar, samtal parvis och i smågrupper och olika sätt att utmana hjärnan.

Innehållet

Hjärnans funktioner

Det speciella med tonårshjärnan

Utmaningarna i hjärnans verksamhet vid ADHD

Hjärnan och grupputveckling

 Tid och plats: Må 1.2 kl 9.30 – 15 SFV Georgsgatan 18

Fre 5.2 kl 9.30 -15 Resurscentret Föregångarna 

Arrangör: ULA-kompetenscenter

Möjliggörare: Carola Lindholm-Gerlin

Material finns här:  och här

 

Exempel 2015:

1. Nationella Arbetsverkstadsdagarna i Åbo 10-11.03.2015. Materialet från dagarna finns HÄR

 

 

Exempel 2014:

1. Nationella Arbetsverkstadsdagarna i Lahtis 26-27.03.2014 Materialet från dagarna finns HÄR

2. Vägledning in Progress /Yrkes SM / Ungdomstorget/ Hikikomori i Umeå 13-14 maj. 

      -Se skild flik till vänster under punkt 6.

3. "Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet" - skolning 18.-19.06.2014 Job Center i K:stad.