4. En handledare och några ungdomar besöker annan ULA verkstad

VAD:

En paketerad lösning för studiebesök mellan ULA-nätverket som involverar ungdomar . En handledare och minst tre ungdomar kunde ges möjlighet att besöka andra verkstäder och få ekonomiskt stöd från ULA nätverket.  

EXEMPEL: 

En handledare och tre ungdomar vill besöka t.ex. Föregångarna i Vasa två dagar och övernatta i Vasa.  Detta skulle berättiga till max. 200 € stöd från ULA-projektet + km ersättning med en ansökan som görs i efterskott.  Övernattning är inte en förutsättning för utbytet.

Omenahotelli finns på bl.a på Georgsgatan i Helsingfors på gångavstånd från tågstation och Sveps och i Vasa på gångavstånd från tågstation och Föregångarna. Lilja hostel finns hos After Eight i Jakobstad.

 

BEGRÄNSNINGAR:

Maximalt 50 €/person och övernattning + km-ersättning (förutsatt att det är tre eller fler i bilen) eller buss/tågbiljetter i original.  Maximalt 500 €/verkstad och år. (Övernattning är inte en förutsättning för att få ersättning.)

Om resan planeras på hösten så måste man anhålla om detta för att budgeten skall hålla.