3. ULA-personalutbytesprogram

Styrgruppen för ULA-projektet beslutade i samband med ULA-dagar våren 2012 att starta upp ett utbytesprogram för verkstäderna i ULA-nätverket. Det innebär att personer anställda vid ULA-verkstäderna genom studiebesök kan ta del av andra verkstäders dagliga verksamhet och därmed utbyta erfarenheter, kunskap och idéer. Den enskilda anställda får möjlighet till kompetensutveckling samtidigt som ”värd-verkstaden” får nya fräscha idéer och respons för att utveckla den egna verksamheten. Personalutbytesprogrammet är givetvis frivilligt för verkstäderna och de anställda.

HUR:

Verkstäder som vill genomföra personalutbyte kommer sinsemellan överens om lämplig tidpunkt och övriga praktiska arrangemang.  Verkstäderna som fungerar som ”värd” bör utnämna en ansvarsperson som har huvudansvar för att introducera och vägleda den som kommer på studiebesök. Verkstäderna ansvarar själva för sin personal under utbytet beträffande löner, försäkringsskydd etc.

ULA-projektet ersätter, inom ramen för personalutbytesprogrammet, rese- och logikostnader upp till 500 euro per ULA-verkstad och år. ULA-projektet ersätter inte dagtraktamenten.  Utbytesdagarna kan användas i ett sträck eller i kortare perioder (t.ex 2+3)  reseräkningar inkl. tåg- eller bussbiljetter samt hotellräkning sänds till projektledaren. 

Johanna från Troja (andra från vänster) är den första som nappat på personalutbytesprogrammet och gästat Föregångarna en vecka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såhär skriver Johanna:

"Utbytet jag gjorde i Vasa vecka 19 var otroligt givande för mig. Jag anser att jag jobbar hårt med att försöka förbättra det jag gör och hitta på nya sätt att jobba, så det var inspirerande att får vara hos Föregångarna och höra hur de jobbar där och få nya idéer. Fast Föregångarnas verksamhet skiljer sig mycket från Trojas så var det så otroligt givande att fokusera på de gemensamma faktorerna och kunna fundera på hur jag kan ta det jag har lärt mig och anpassa det till mitt eget arbete.
Jag älskar att få nya idéer och att förbättra det jag gör så det här utbytet har varit en jättebra möjlighet för mig. Jag känner nu när jag sitter på mitt rum på Ungdomsverkstaden Troja att jag kan börja tillämpa mitt nya arbetssätt här och nu."