2. Översättning till svenska

Den svenska minoriteten i Finland riskerar utanförskap om inte likvärdig information och material fås på svenska.   ULA projektet finansierar översättning av relevant litteratur från bl.a. TPY och sprider översättningarna i sitt nätverk.

År 2017 översattes från finska till svenska i sammarbete med TPY:

"Sovari mittari" - klar januari 2017  ladda ner här

År 2016 översattes följande bok från finska till svenska i sammarbete med  TPY:

Työpajojen starttivalmennus  sosiaalisen kuntoutuksen palveluna”   

-  "Arbetsverkstädernas startträning som social rehabiliteringstjänst"    

År 2016 gavs följande forskningsrapport kring ULA ut av Matilda Wrede-Jäntti & Cecilia Wester:

En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland   - Kan laddas ner från materialbanken

År 2015 översattes följande bok från finska till svenska:

1. VÄLITTÄMISEN AMMATTILAISET - Vamoksen käsikirja etsivään nuorisotyöhön

     Proffs på att bry sig om - Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete


År 2014 har följande böcker översatts från finska till svenska:

1. VÄGGLÖS TRÄNING PÅ VERKSTADEN (Seinätön valmennus työpajalla) Outi Hedemäki

          - Ladda ner från Materialbanken

2. KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR (Osaamista yksilöllisillä poluilla) 

          – Ladda ner från Materialbanken

3. DEN SÖKANDES BLICK (Etsivän katse)  Anne Puuronen /Nuorisotutkimusseura  

           - Ladda ner från: Materialbanken

 

Tillsammans med TPY har följande broschyr översatts med finansiering från PAF:

VERKSTADSPEDAGOGIK - Pedagogiska utgångspunkter för träning på verkstaden (TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA) Tuija Hämäläinen 

          - Ladda ner från: Materialbanken