10. Kvantitativt verktyg för analys av uppsökande verksamhet

Styrgruppen för ULA nätverket beslöt avsätta medel under år 2014 - 2016 för att ta fram ett Kvantitativt verktyg för analys av uppsökande verksamhet.  Detta verktyg kompletterar den kvalitativa forskning som kommer att genomföras av ULA:s forskare Dr. Matilda Wrede-Jäntti

Verktyget har döpts till SIST - "Social Inclusion Support Tracking"

Verktyget fokuserar på att mäta hur mycket stöd en individ behöver för att integreras och komma vidare vid olika stadieövergångar. Tanken är att om individen själv vet var han/hon skall söka hjälp så kan marginalisering förebyggas. Focus är på förebyggande arbete för att förhindra skolavbrott och på det sättet eliminera risken för marginalisering. Ett avbrottsintyg bör ses som ett misslyckande - inte som en "remiss" för uppsökarna att få ta kontakt!

Verktyget har utvecklats under 2014 - 2016 på denna adress: http://sist.ula.fi/login.php  och presenterades första gången vid ULA dagarna i Vasa i hösten 2014. Under hösten 2016 får alla uppsökare inom ULA nätverket del av detta verktyg.  Vår ambition är att sprida detta Open Source verktyg för att visa på att förebyggande arbete lönas ekonomiskt.

 

Jonas-bild.jpg