1. ULA Dagar 2 ggr. per år

Projektledaren och ordförande planerar tillsammans med ULA nätverket två stycken tvådagars träffar varje år med relevant program som är öppet för alla anställda i ULA nätverket. Programmet kan bestå av externa och interna föreläsare och interna arbetsgrupper där de olika verkstäderna lär känna varandras verksamhet och utmaningar.  Eftersom platsen för träffarna varierar så ger det möjlighet att lära känna och "benchmarka" andra verkstäders lokala förhållanden.

Se menyn till vänster. Där finns material från ULA dagarna systematiserat per år och plats