ULA 2.0 - år 2014-2017

Projektet ULA - Ungdom/Lärande/Arbete utvecklar arbetsverkstäderna inom ULA-nätverket genom kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder i form av fortbildning, materialproduktion samt framtagande av uppföljnings- och utvärderingsverktyg. Projektet främjar verkstädernas mångprofessionella nätverksbildande samt spridandet av best practice både nationellt och internationellt. Projektet fungerade med ESF finansiering 2008-2013.  Från 2014 finansieras projektet med medel från Undervisnings- och Kulturministeriet. Under år 2015 flyttades upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.

ULA projektet verkar i Resurscentret Föregångarnas utrymmen i Vasa fungerar som projektets huvudman.