Tervetuloa!

Välkommen på:

 

ULA-dagar 16-17.10.2014 i Vasa   (54 anmälda)

Första tåget från Helsingfors 9:30 och 09:05 från Åbo är 13:22 i Vasa (lunch på tåget ersätts inte av ULA, men nog kostnaden för tågbiljetten för medlemmar i ULA nätverket)

Torsdag 16.10.2014

13:30 Incheckning på Hotell Radisson Blu, 130 meter från järnvägsstationen

14:00 Kaffe i konferensrum Vallgrund, som finns vid receptionen i källaren

14:15 Välkommen till ULA 2.0: Daniel, Rainer

14:25 Jonas berättar kort om SIST - "Social Inclusion Support Tracking"

14:35 Matilda berättar kort om hur hennes forskning kommit igång

14:45 PeD. Heidi Harju-Luukkainen, Helsingfors Universitet 

         "Hur är eleverna rustade för att möta framtidens behov enligt PISA? - I fokus ungdomarna med

          invandrarbakgrund och ungdomarna som talar ett annat språk hemma än skolspråket."

16:00 Styrgruppsmöte

18:00 Kvällsmingel hos Föregångarna, 240 meter från hotellet Handelsesplanaden 12 B 15

20:00 Daniel "Det är mänskligt att fela"

20:15 Annika sjunger

20:30 Det improviserade ULA-bandet jammar

22:00 Frivillig kvällsbastu och simning på hotellet

Fredag 17.10.2014

09:00 Presentation av Föregångarna

09:30 Grupparbeten i Föregångarnas utrymmen

11:30 Lunch med grupperna på Kantarellis (Se karta - 350 meter från Föregångarna)

13:00 Konferensrum Vallgrund

         Föreläsning om droger från Polisen i Vasa "Hur känner man igen droger"

         Leif Olin från Tolvis Center "Vad har hjälpt beroende att lämna drogerna?

14:00 Juha Dahlbo lärare i säkerhetsbranschen, Vasa yrkesinstitut,  ”Saker att beakta för att höja

         säkerheten i ungdomsarbetsverkstäder” 

14:30 Kaffe

15:00 Tåg till Helsingfors och Åbo  (18:30 framme i H:fors och Åbo 19:55)

 

 

Karta över Vasa centrum:

1. Järnvägsstation, 2. Radisson Blu, 3. Föregångarna,  4. Restaurang Kantarellis

 

 

---

 

 

 

 

ULA on 12 ruotsin- ja kaksikielisestä työpajasta koostuva verkosto Suomessa. Työpajat auttavat työnhakijoita löytämään työpaikan, opiskelupaikan tai muun ratkaisun yksilöllisen ohjauksen kautta. Työpajat pyrkivät ehkäisemään marginalisointia yhteiskunnassa sekä turvaamaan työvoiman saannin tulevaisuudessa.

Osaamiskeskus ULA-kompetenscenter toimii ULA-verkoston yhteistyö- ja jatkokoulutusverkostona sekä alustana tiedon levittämiseen työpajojen ja niiden yhteistyöverkostojen välillä. Työpajat suorittavat laajaa monialaista yhteistyötä muun muassa työvoimaviranomaisten, koulutuksen järjestäjien, yksityisyritysten sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

ULA-kompetenscenter on kehitetty ESR-hankkeena 2008-2013. Vuodesta 2014 ULA-kompetenscenter toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella.

---

Nuorisotakuu