Social Inclusion Support Tracking

Ungdomsarbete: Förmånligare att förebygga än att återintegrera

Källa: Folkhälsan

För samhället blir det betydligt förmånligare att förebygga utslagning,

än att återintegrera ungdomar som redan är utslagna.

Med hjälp av analysverktyget Social Inclusion Support Tracking, förkortat SIST, kan man mäta hur mycket stöd en individ behöver för att integreras och för att komma förbi utmanande övergångsskeden i livet.

Resurscentret Föregångarna i Vasa använder SIST för att analysera sin uppsökande ungdomsverksamhet. Resurscentret kommer nu att göra en analys av reparativt kontra förebyggande ungdomsarbete och samtidigt utvärdera analysverktyget. Inom nätverket för ungdomsverkstäder implementeras denna arbetsmetod som bäst.

- Vår målsättning är att uppdatera och korrigera brister i analysverktyget som finns i nuläget samt översätta själva metoden och analysen till finska och engelska. Vi hoppas kunna sprida resultaten i Norden och i Europa, säger projektledare Rainer Lytz.

Resurscentret Föregångarna vill fokusera på ett proaktivt grepp istället för enbart ett reparativt.

- Vi har valt att utveckla och jobba med ett verktyg som i sin tur skall spara både samhällsresurser och minska på individuella svårigheter, säger Daniel Åkermark, verksamhetsledare för Resurscentret. Det här kommer självklart att synas också i vårt arbete regionalt och i samarbete med kommunerna.


Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Resurscentret Föregångarna 
250 000 € för projektet (SIST). Föregångarna är en del av Folkhälsan (Folkhälsan Utbildning).

- Vi är naturligtvis jätteglada för att Undervisnings- och kulturministeriet valt att stöda projektet. Det här betyder både ett erkännande för de arbetsmetoder vi använder oss av, och ett stöd för våra planer framåt, säger Rainer Lytz.

Bilderna inne i texten är från Föregångarna, fotograf Karolina Isaksson, Bildbolaget Du&Vi.

 

SIST är öppet för testning på nätet

 Du kan själv testa SIST här: http://sist.ula.fi/stats.php   användare: test-public   lösenord: ula123

När du väl lyckats logga in på tjänsten så öppnar du menyerna genom att trycka på logon ULA Kompetenscenter.  Där kan du se på ”statistik” och se hur menyn ser ut för att lägga till en ”Ny klient”.

Statistiken baserar sig på verklig data från Resurscentret Föregångarnas uppsökande ungdomsarbete år 2016.

Väl inne på ”Statistik” fliken kan du trycka på ”Visa graf” Du kan använda olika filter och få se hur det ser ut grafiskt genom att trycka på ”Rendera (R)” knappen

Meningen med SIST är att kombinera detta med nuvarande statistik från uppsökande ungdomsarbetets PARty system som presenteras på www.nuorisotilastot.fi (som även finns på svenska).  På det viset så skulle båda vinna på att samarbeta.  SIST skulle bli ett nationellt verktyg och bli koronan på PARty som skulle bli en smidig online tjänst för tusentals användare vid verkstäderna och dessutom kunna visa grafer i realtid på www.nuorisotilastot.fi för olika kommuner, regioner, år mm.

SIST är ett grafiskt verktyg för att påverka beslutsfattare gällande satsning på uppsökande ungdomsarbete i kommuner och regioner i Finland.

 

(För ytterligare inside information logga in nere på första sidan, förutsatt att du redan fått inloggningsuppgfiter.)