SOVARI boken har översatts till svenska och kan laddas ner från Materialbanken. SOVARI mäter den sociala förstärkningen vid verkstäderna och måste genast börja användas för utvärdering av verksamheten!

Datum: 19.11.2017


Gå till ""