Ansökningstiden för understöd för uppsökande ungdomsarbete går ut: 31-10-2016. Ansökning för understöd till ungdomsverkstäder börjar 26.10.2016 och slutar 30.11.2016

Datum: 17.10.2016


Gå till ""