• ULA stöder Job Shadow Day 22 april. Dagen arrangeras i år i Helsingfors, Vasa, Jakobstad, Raseborg,Borgå, Mariehamn och Pargas. Läs mera:

  www.jobshadowday.fi

  Datum: 30.03.2015


  Läs mera

 • Marginaliserad ungdom kan kosta 170.000€/år

  Enligt en ny THL utredning kan en marginaliserad ungdom kosta 170.000 €/år enbart i extra sjukvårdskostnader.

  Datum: 23.02.2015


  Läs mera

 • ULA får ny upprätthållare

  Resurscentret Föregångarna, ULA i Vasa och Sveps i Helsingfors får en ny upprätthållare, Folkhälsan Utbildning Ab. Samfundet Folkhälsans styrelse har beslutat att Folkhälsans utbildningsenhet tar över uppdraget av Svenska Folkskolans Vänner.


  Datum: 01.12.2014


  Läs mera

 • Mecki rekommenderar:

  Medlemskap i YES-FORUM

  http://www.yes-forum.eu/get-involved/


  Datum: 26.09.2014


  Läs mera

 • Katapult motionerar

  Ålands Idrott inleder ett samarbetsprojekt som ett led i projektet "motion på recept" tillsammans med Katapult. Ungdomsverkstaden Katapult kommer i och med detta att få ta del av mera träning, tester, föreläsning och fysioterapi med ungdomarna.

  Datum: 16.06.2014


  Läs mera

 • Tre böcker översätta till svenska under våren 2014

  Osaamista yksilöllisillä poluilla / kan laddas ner från materialbanken "KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR"
  Seinätön Valmennus Työpajalla/ kan laddas ner från materialbanken "VÄGGLÖS TRÄNING PÅ ARBETSVERKSTADEN"
  "Etsivän katse" / DEN SÖKANDES BLICK/ kan laddas ner från materialbanken


  Datum: 14.05.2014


  Läs mera

 • "Social Incluson Suport Tracking" SIST

  Programmet "Social Incluson Suport Tracking" blir klart i september - oktober och presenteras på ULA dagarna i Vasa

  Datum: 13.05.2014


  Läs mera

 • Fyra års finansiering för ULA-projektet från UKM 1.12.2013-31.12.2017

  "Utvecklande av verkstadstjänster i Svenskfinland samt forskningsplan om svenskspråkiga arbetslösa ungdomar"

  Datum: 07.01.2014


  Läs mera

 • MaMuPaja boken har översatts och sänts till tryckeriet

  PDF versionen finns tillgänglig under Materialbanken / Böcker på denna hemsida

  Datum: 19.12.2013


  Läs mera

 • Uppsökande statistik

  Erik Häggman har sammanställt en statistisk rapport över det uppsökande ungdomsarbetet 2008-2012 i Finland. Publikationen är lättillgänglig även för svenskspråkiga eftersom den består nästan uteslutande av tabeller

  Datum: 11.11.2013


  Läs mera