, november 2017

  • SOVARI boken har översatts till svenska och kan laddas ner från Materialbanken. SOVARI mäter den sociala förstärkningen vid verkstäderna och måste genast börja användas för utvärdering av verksamheten!


    Datum: 19.11.2017


    Läs mera

  • Rapport om ULA verksamheten utförd av Luckan under 2017 med finansiering från UKM finns under Materialbank/Rapporter


    Datum: 30.11.2017


    Läs mera