, december 2014

  • ULA får ny upprätthållare

    Resurscentret Föregångarna, ULA i Vasa och Sveps i Helsingfors får en ny upprätthållare, Folkhälsan Utbildning Ab. Samfundet Folkhälsans styrelse har beslutat att Folkhälsans utbildningsenhet tar över uppdraget av Svenska Folkskolans Vänner.


    Datum: 01.12.2014


    Läs mera