, juni 2014

  • Katapult motionerar

    Ålands Idrott inleder ett samarbetsprojekt som ett led i projektet "motion på recept" tillsammans med Katapult. Ungdomsverkstaden Katapult kommer i och med detta att få ta del av mera träning, tester, föreläsning och fysioterapi med ungdomarna.

    Datum: 16.06.2014


    Läs mera