, januari 2014

  • Fyra års finansiering för ULA-projektet från UKM 1.12.2013-31.12.2017

    "Utvecklande av verkstadstjänster i Svenskfinland samt forskningsplan om svenskspråkiga arbetslösa ungdomar"

    Datum: 07.01.2014


    Läs mera