, november 2013

  • Uppsökande statistik

    Erik Häggman har sammanställt en statistisk rapport över det uppsökande ungdomsarbetet 2008-2012 i Finland. Publikationen är lättillgänglig även för svenskspråkiga eftersom den består nästan uteslutande av tabeller

    Datum: 11.11.2013


    Läs mera