• Höstens ULA dag blir 06.11.2019 i Tammerfors - De finskspråkiga håller på med opinnollistaminen, men vad gör vi på svenskt håll? Hur ska vi få fart på det hela?


  Datum: 03.12.2019


  Läs mera

 • ULA dagar i Helsingfors 9-10 maj 2019, på G18


  Datum: 15.10.2018


  Läs mera

 • ULA dagar 11-12 oktober 2018 på Åland!


  Datum: 07.05.2018


  Läs mera

 • Forskningsprojektet SIST (Social Inclusion Support Tracking) fick finansiering från UKM


  Datum: 16.04.2018


  Läs mera

 • Nationella verkstadsdagarna 2018 i Jyväskylä 18.-19.4.2018


  Datum: 07.03.2018


  Läs mera

 • Vår ansökan "Från Hobby till Jobb" fick finansiering!


  Datum: 21.12.2017


  Läs mera

 • Rapport om ULA verksamheten utförd av Luckan under 2017 med finansiering från UKM finns under Materialbank/Rapporter


  Datum: 30.11.2017


  Läs mera

 • SOVARI boken har översatts till svenska och kan laddas ner från Materialbanken. SOVARI mäter den sociala förstärkningen vid verkstäderna och måste genast börja användas för utvärdering av verksamheten!


  Datum: 19.11.2017


  Läs mera

 • Boken "Arbetsverkstädernas startträning som social rehabiliteringstjänst" har översatts och kan laddas ner från Materialbank / Böcker


  Datum: 11.09.2017


  Läs mera

 • Ansökningstiden för understöd för uppsökande ungdomsarbete går ut: 31-10-2016. Ansökning för understöd till ungdomsverkstäder börjar 26.10.2016 och slutar 30.11.2016


  Datum: 17.10.2016


  Läs mera

1 2 3