Länkarkiv

 

  Statistik över ungdomsarbetet i Finland

 

Aktuella ungdomsärenden

Verkstäder för unga, nationella understöd

Statistik över ungdomsarbetet i Finland|Kommunernas ungdomsarbete

 

 

 

 

-----

Psykporten: Ny nättjänst för unga

Psykporten (www.psykporten.fi) är en nättjänst som är öppen för alla. Tjänsten erbjuder information om både psykiska problem och rusmedelsproblem samt självhjälpsråd för såväl vuxna som unga. Nättjänsten uppdateras dessutom hela tiden med information om både lokala och nationella tjänster gällande psykisk hälsa. Tjänstens målsättning är att förebygga psykiska störningar samt enligt behov underlätta uppsökande av vård och att hitta rätt tjänst. I Psykporten för vuxna erbjuds t.ex. konkreta verktyg som främjar den psykiska hälsan.

 

 

 

Länkar från Sverige:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------

 

 

 

 

 

ULA nätverket är en del av TPY