Materialbank

I materialbanken finns samlat publikationer, handböcker, rapporter och dokument som berör verkstädernas verksamhetsområde och deras samarbetsnätverk.

Välj i rutan till vänster vilken typ av material du vill bekanta dig med.

Observera att en del av materialet endast finns tillgängligt på finska.

Klicka här om du vill ladda ner TPY:s finskspråkiga publikationer.