Materialbank

I materialbanken finns samlat publikationer, handböcker, rapporter och dokument som berör verkstädernas verksamhetsområde och deras samarbetsnätverk.

Välj i rutan till vänster vilken typ av material du vill bekanta dig med.

Observera att en del av materialet endast finns tillgängligt på finska.

Klicka här om du vill ladda ner TPY:s finskspråkiga publikationer.

---

 

Andra organisationers material på svenska:

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete rf har egen materialbank på svensak här:

VERKE har ocks svenskspråkigt material här: 

Information på svenska från RIKU.FI

 Här kan du hitta bra föreläsningar från Region Västerbotten, specificerat enligt område