Steg 6. Företagarutbildning

Att ta ansvar för den egna ekonomin är en viktig del i socialiseringsprocessen till ansvarstagande vuxna.  En del arbetsverkstäder har redan ekonomisk rådgivning.  Banker ställer gärna upp och föreläser om vikten av sparande.  Samarbete med Marthorna ger ett mervärde då de unga lär sig att koka egen billig mat hemma.

När det gäller möjligheten att omvandla sin hobby till ett företag krävs proffsskolning från företagsrådgivare, företagarföreningar och handelshögskolor som kallas in som föreläsare. Budgetreserveringar för sådana experter har gjorts. 

Genom samarbete med arbetsgivar- och utvecklingsorganisationer, handelshögskolor mm ordnas systematisk information i verkstäderna kring företagande och ekonomi.

 

6 tips – så går du från hobby till jobb