Steg 5. Makerspaces

”Makerspace” används ofta synonymt med besläktade FabLab och Hackerspace.   Grundtanken är en och densamma, nämligen att i dessa miljöer skapa en kreativ miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Man kan likna ett Makerspace vid ett gym, men istället för att gå och träna din biceps, kan du gå till ett Makerspace för ett pass kreativ hjärngympa, för att utveckla sin hobby eller helt enkelt skapa något för skapandets skull. Det som tidigare kallades träsljöjd motsvaras kanske idag av 3D printning?

Ungdomsverkstäderna skall inspireras att skapa Maker Spaces dit ungdomar kan komma och utöva sin hobby.  ULA projektledaren hjälper till vid ansökningar om finansiering för Maker Spaces.  En expert från Vasa Universitets 3D labb (Dr. Rayko Toshev) talar på ULA inspirationsdagarna för att inspirerar kring 3D skanning, 3D printning och Virtual reality.  Verkstäder har möjlighet att boka honom som talare till sin verkstad om intresse finns.

YLE artikel om Makerspace i Närpes

Det man tidigare kallade slöjd innefattar idag också 3D printning

3D printer för utlåning till verkstäderna: 

Ultimaker 2 Go: The Mighty Mini 3D Printer - 3D Printing Promo

Get started with Cura for 3D printing - Ultimaker: Cura Tutorial

Med Blender kommer också den kreativa biten in i 3D printingen - med egen designen

Blender Beginner Tutorial - Part 1: User Interface

Ett mycket enklare program att använda är https://www.tinkercad.com/

Välj mällan tusentals olika objekt och ladda ner föremålen från nätet från  https://www.thingiverse.com/ eller från https://www.shapeways.com/

 

VR i utbildningen

Beyond the Frame: The New Classroom