Steg 1. Intressekortleken

I det inledande skedet där man kartlägger de ungas intressen kan denna kortlek användas. Intressekortleken innehåller 69 bilder på olika intressen och fritidsaktiviteter. Bilderna är i formatet 10 x 15 cm, tryckta på kartong och laminerade.

Tillsammans med en grupp ungdomar kan en handledare spela med denna kortlek för att ta reda på vad de är intresserade av.  Det finns 69 bilder i kortleken och reglerna kan vara t.ex. att man alltid skall ha 5 kort i handen.  Fem kort delas således ut till alla deltagare och de överblivna korten placeras på bordet med bildsidan neråt. Alla tar, i tur och ordning, upp ett sjätte kort och sätter ut det kort som man är minst intresserad av med bildsidan uppåtAlla får plocka upp kort ur de kort som andra ratat och har bildsidan uppåt. Efter det går turen till följande person.  När kortleken med bildsidan neråt är slut så är det meningen att alla skall ha de fem kort i handen som de är mest intresserade av.  (De kort som ingen är intresserad av skall ligga med bildsidan uppåt på bordet.) Ungdomarna rangordnar de fem korten de har i handen utgående från hur intresserade de är av de olika korten.  

När man kommit så långt så kan var och en berätta varför man valt de kort man har i handen och handledaren diskuterar hur var och en skall komma vidare i utövandet av sitt intresse.  Handledaren skall också dokumentera detta för att kunna ta upp tråden senare med den unga.

Varje handledare borde få en egen kortpack eller högst tre kortpackar per verkstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressekortledken kommer att kompletteras med Yrkeskortleken för att se om det finns ett samband mellan hobbyintresse och yrkesintresset. Alla arbetsverkstäder kommer att få en egen uppsättning av Yrkeskortleken.