Organisationskonsultation

Projektledaren är utbildad arbetshandledare och organisationskonsult. Projektledaren har gått denna utbildning för att kunna tjäna ULA nätverket bättre.  ULA erbjuder således gratis arbetshandledning under år 2018-2020 för anställda inom ULA nätverket. Behovet av organisationskonsultation ökar dramatiskt då landskapsreformen och SOTE eventuellt börjar kräva bolagiseringar och föreningsbildande av arbetsverkstäderna. Samtidigt behöver verkstäderna utveckla beredskap att besvara regionala upphandlingar.