Nätverkets egna hobbyprojekt

Projektets styrgrupp beslöt satsa direkta pengar ur projektet Från Hobby till Jobb att söka av verkstäderna.  Med skriftilig anskan från projektledaren och med godkännande av ordförande för styrgruppen kan verkstäderna faktura 1000 € för godkänt och genomfört hobby projekt.

Detta erbjudande lanserades hösten 2018 men började ta skruv efter inspirationsdagarna i Helsingfors våren 2019.  Här följer några exempel på hur olika verkstäder har använt pengarna.

Resurscentret Föregångarna, Vasa 

 Beslöt att ungdomarna tillsammans skulle bygga ihop en 3D printer (Prusa i3 Mk3). Bild på när ungdomarna monterade ihop printern finns till höger. Senare beslöt Kevin att han ville bygga in printern i två IKEA bord och det fick han göra som projektjobb för samma pengar.

Sveps, Helsingfors

Använder sina pengar till deltagaravgifter i Midnight Run för deltagarna.

Ungdomsverkstaden VIA, Hangö

Anhöll att få använda sina pengar till ett filmprojekt för ungdomarna

Ungdomsverkstaden Aktiva, Pargas

Anhöll om att använda sina pengar till Yogakurser för ungdomarna

Ung Resurs, Åland

Anhöll satsar på en Prusa i3 MK3S 3D printer