Nätverkets egna hobbyprojekt

Projektets styrgrupp beslöt satsa direkta pengar ur projektet Från Hobby till Jobb att söka av verkstäderna.  Med skriftlig ansökan från projektledaren och med godkännande av ordförande för styrgruppen kan verkstäderna faktura 1000 € för godkänt och genomfört hobby projekt. (Resovisas genom att skanna in kvitton och berätta kort vad som gjorts eller att utställa fakturan på ULA)

Detta erbjudande lanserades hösten 2018 men började ta skruv efter inspirationsdagarna i Helsingfors våren 2019.  Här följer några exempel på hur olika verkstäder har använt pengarna.

Resurscentret Föregångarna, Vasa 

Beslöt att ungdomarna tillsammans skulle bygga ihop en 3D printer (Prusa i3 Mk3). Bild på när ungdomarna monterade ihop printern finns till höger. Senare beslöt Kevin att han ville bygga in printern i två IKEA bord och det fick han göra som projektjobb för samma pengar.

After Eight 

Anhöll om att få medel för material för att kunna erbjuda workshops under 2019-2020 inom följande områden: Fotografering och utskskrifter i storformat och filament av PLA, Nylon och ABS i olika färger för 3D utskrifter.

Sveps, Helsingfors

Använder sina pengar till deltagaravgifter i Midnight Run för deltagarna.

Ungdomsverkstaden VIA, Hangö

Anhöll att få använda sina pengar till ett filmprojekt för ungdomarna

Ung Resurs, Åland

Skaffade en 3D printer: Prusa i3 MK3S 

Pargas Aktiva

Har satsat 1000 € på att gå Yoga med sina deltare hösten 2019 med firma Sagoskogen

Koi, Raseborg

Ungdomarna skall bekanta sig med olika hobbyn och föreningar inom Raseborg. Utomstående föreläsare kring hälsa, hygien och livshantering.

 

Aktivering av ungdomar under Korona sommaren:

 

After Eight

besökte bl.a. ZIP adventure park i Vasa med sina ungdomar.

JobCenter

En av dessa planerade aktiviteter är en dagsutflykt till Seinäjoki 11.6.2020 med ungdomar från både Kristinestad och Närpes. I Seinäjoki besöker vi Megazone. Spelade lasertag med ungdomarna.

Retro

Retros ungdomar ville fara till Seinäjoki och Powerpark för en dag

Kimitoön

Ordnade utflykter i sin egen skärgård under sommaren 2020

Hangö, VIA

Båtutfärd från Kasnäs till Kimitoön 

Bättre verktyg till cykelverkstaden

Sveps

Sveps genomförde en utfärd med guidning och lunch till Sveaborg. Seikkailupuisto Korkee med 6 unga för att klättra

Ung Resurs

Skärgårdskryss med några ungdomar