Målsättning och resultat

Målgrupp:

De ca 100 anställda inom ULA nätverkets 13 verkstäder samt de ca 1500 ungdomar som dessa kommer i kontakt med under en tvåårs period.

 

Den direkta målsättningen för projektet är att:

 

  1. Att väcka intresse för hobby- och fritidsverksamhet bland 1500 unga i riskzonen  och därmed förbättra arbetslösa ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden eller motivera dem till fortsatta studier eller aktiverande åtgärder. Unga från familjer i ekonomiskt utsatt läge och unga som tillhör en minoritet, såsom t.ex. invandrarunga, och unga med funktions-nedsättning prioriteras särskilt.
  2. Inspirera de ca 100 anställda inom ULA nätverket genom att arrangera två träffar per år med  relevanta föreläsare.
  3. Starta bloggar om hobbyverksamhet bland ungdomar där de unga själva berättar om sin hobby.
  4. Lyfta fram det kunnande som Vasa Universitets 3D labb besitter för att motivera unga till tekniska studier och verkstäder till att införskaffa 3D skanner och 3D printer.  3D tekniken ses ofta som den andra industriella revolutionen där tillverkningen decentraliseras, vilket öppnar nya möjligheter.
  5. Motivera, förbereda och hjälpa unga att starta företag kring sin hobby och på samma gång träna upp den sociala kompetensen.

 

Resultat av projektet

Cirka hälften av de ca 100 anställa inom ULA nätverket beräknas delta i de inspirationsseminarier som ordnas två gånger per år.  Olika personalgrupper prioriteras från gång till gång för att 100% av de anställda skall kunna delta i projektet.   Ungdomsverkstäderna får ny inspiration och nya verksamhetsmodeller för att stödja ungdomar i deras hobby. 1500 unga har fått stimulans att hitta en egen hobby och i de fall där det är möjligt, föra den till professionell nivå.  Allt från e-sport, programmering, 3D-printning och -skanning till hantverk och idrott. 

Minst en Makerspace har bildats i nätverket under projekttiden och flera andra följer efter. Tack vare samarbetet med Vasa Universitets 3D lab har flera ungdomsverkstäder inspireras att skaffa 3D printrar och 3D skanner och minst 50 ungdomar inspirerats till tekniska studier. Stöd till verkstäderna för nya finansieringsansökningar ges av projektledaren.

3D skanner finns om något år som standardutrustning i vanliga mobiltelefoner och då kan ungdomar utnyttja den möjligheten kreativt och skapa nya tjänster och företag. Minst två nya ungdomsföretag startas av unga tack vare detta projekt.

Makerspace konceptet genomförs på ett antal ungdomsverkstäder tack vare projektet.  De gemensamma bloggar där ungdomars hobby presenteras av ungdomarna själva och framgångshistorier sprids lever vidare efter projektet och tack vare den skapas nya nätverk bland ungdomarna och hobbyverksamheten blir en del av undomsverkstädernas normala verksamhet.

 

 

Jonas väg till tatueringskonstnär

 

Jonas var deprimerad när han kom till Resurscentret Föregångarna men fick stödsamtal och uppmuntran att utveckla sin konstnärliga läggning. Idag är han på arbetsprövning på en tatureringsfirma och planera starta eget företag.