Psykiska första hjälpen för unga

Klientelet på ungdomsverkstäderna har försämrats på senare tid och fler och fler psykiska problem bland de unga har kunnat konstateras.  Ett akut behov av utbildning av personalen har uppkommit på fältet och Sveps och Resurscentret Föregångarna har redan ordnat kursen "Psykiska första hjälpen" med finansiering från Mieli. Den finansieringsmöjligheten upphörde.

Det övriga fältet ville också ha liknande utbildning och en upphanding gjordes för att kunna ordna "Psykiska första hjälpen för unga" på tre övriga orter i Svenskfinland:  Åbo 07.09.2018, Karis 26.10.2018 och Jakobstad 09.11.2018 

Beskrivning på kursen "Psykiska första hjälpen för unga":

  • Kunskap och verktyg för att bemöta barn och ungdomar 
  • Kursen riktar sig till alla som möter barn och unga, i åldern 7–18 år, i sitt arbete, på sin fritid eller i sin näromgivning och ger kunskap och verktyg för tidigt ingripande.   
  • Kursen går igenom de vanligaste former av psykisk ohälsa. bland barn och unga samt hur man bemöter olika utmaningar i vardagen (sömn, spelande, kommunikation och beteende), ångestsyndrom, självdestruktivitet, rusmedel, ätstörningar, beteendestörningar, psykos och schizofreni, neuropsykiatriska störningar, mobbning och kriser.
  • Deltagarna får ett kursintyg efter avklarad kurs.

Kursen innefattar: 1 närstudiedag och 4 nätuppgifter (nätuppgifterna kräver sammanlagt ca.7 timmars insatts).