2019 2 Tammerfors

De finskspråkiga håller på med opinnollistaminen, men vad gör vi på svenskt håll? Hur ska vi få fart på det hela?

   ULA-nätverket bjuds in på en paneldiskussion med verksamhetsledare från svenskspråkiga verkstäder som panelister.

Förmiddagen exempel på finska hur det fungerar i övriga Finland.

Programmet finns här: https://www.tpy.fi/koulutus/tapahtumat/synergiaseminaari/synergiaseminaari-2019/ohjelma/

Eftermiddagen har vi en paneldiskussion med utvalda ledare från ULA nätverket.

Fem verkstäder deltog, sammanlagt ca 10 deltagare.