2019 1 Helsingfors

ULA dagar i Helsingfors 9-10 maj 2019, på G18 (Georgsgatan 18 i festsalen)

De svenskspråkiga Navigatorerna har inbjudits att delta i programmet för att nätverka med ungdomsverkstädernas anställda.

Tåg: Jakobstad - Helsginfors (07:42 - 11:35), Vasa - Helsingfors (07:20 -11:35), Åbo (09:25 -11:23)

Inkvartering på Hotell Anna och Omena Hotell

Torsdagen 09.05.2019

12:00  Lunch i G18

13:00  Välkommen!   

13:15  Navigatorn presenteras, Anne Ojala

13:30  ”De e lugnt”- stresshantering för unga -  Rennox presenteras med exempel från verkstäder. 

14:15  Kaffe

14:30  Socialhandledare Annika Paananen, Föregångarna "Barndomens kartor i vuxen terräng" 

           (om livsteman och emotionell intelligens)

15:30 Socialhandledare Pia Öhman "Prakticums satsning på e-sporten, ur ett socialt perspektiv"

  17:00 Styrgruppen för Från Hobby till Jobb möts

19:00 Kvällsmingel på G18 (och besök till Sveps utrymmen?)


Fredagen 10.05.2019  

09:00  "Men vi behandlar väl alla likvärdigt?" Panda Eriksson

10:00  Kaffe

10:15   "Men vi behandlar väl alla likvärdigt?" Panda Eriksson

12:00  Lunch i G18

13:00  "Men vi behandlar väl alla likvärdigt?" Panda Eriksson

14:00 Kaffe

14:15  ”Kommande reformer i Finland och hur de påverkar ungdomsverkstäderna” 

            Mäkelä Michael Överinspektör för bildningsväsendet

15:00  Luckan presenteras av Mirjam Malik 

15:30 Avslutning

 

Tåg: Helsingfors - Jakobastad (16:24 - 20:38), Helsingfors - Vasa (16:24 - 20:07), Helsingfors - Åbo  (16:07 - 17:51)