2019 1 Helsingfors

ULA dagar i Helsingfors 9-10 maj 2019, på G18 (Georgsgatan 18 i festsalen)

De svenskspråkiga Navigatorerna har inbjudits att delta i programmet för att nätverka med ungdomsverkstädernas anställda.

Tåg: Jakobstad - Helsginfors 05:24 - 09:44 eller 07:42 11:44, Vasa - Helsingfors 06:50 -10:44, Åbo 08:25 -10:25

Inkvartering på Hotell Anna och Omena Hotell

Torsdagen 09.05.2019

12:00  Lunch i G18

13:00  Välkommen!   Navigatorn?

13:15  Dr. Matilda Wrede-Jäntti redogör för resultatet av sin kvalitativa forskning inom ULA nätverket

14:00  Kaffe

14:15  Socialhandledare Annika Paananen, Föregångarna "Barndomens kartor i vuxen terräng" 

           (om livsteman och emotionell intelligens)

15:00 Socialhandledare Pia Öhman "Prakticums satsning på e-sporten, ur ett socialt perspektiv"

  17:00 Styrgruppen för Från Hobby till Jobb möts

19:00 Kvällsmingel på G18 (och besök till Sveps utrymmen?)


Fredagen 10.05.2019  

09:00  Program 1 . Det är lugnt - projektet presenterar Rennox tillsammans med Sveps???

10:00  Kaffe

10:15  Program 2

11:00  Program 3

12:00  Lunch i G18

13:00  Program 4

14:00 Kaffe

14:15  Program 5

15:00  Program 6

15:40 Avslutning

 

Tåg: Helsingfors - Jakobastad 16:14 - 20:38, Helsingfors - Vasa 16:14 - 20:07, Helsingfors - Åbo  16:07 - 17:51

 

 

---

Förslag till program:

 

1. Det är lugnt - projektet presenterar Rennox tillsammans med Sveps

2. Ohjaamo navigerar på svenska - Presentation från TEM?

3. Luckan vill presentera sin verksamhet

4. YES projektet Inger Aaltonen "Uppmuntran till företagsamhet bland unga"

5. "Könsbekräftande  behandling  för  vuxna" Lotta  Sandström,  överläkare  Könsidentitets-mottagningen,  Umeå.