Inspirationsdagar 2 ggr. per år

ULA dagarna två gånger per år fortsätter som tidigare. Nu kommer de mera att inspiera de anställda i nätverket att få ungdomar intresserade av olika hobbyn.  Även andra ämnnesområden ryms med på ULA dagarna ertersom de fortsätter att fungera som TPY:s svenskspråkiga utbildningsdagar.