Coronamaterial

Tanken är att dela material mellan verkstäderna här som kunde användas vid eventuell återgång till distansverkstad

Följande underkategorier har föreslagits - Väntar på bidrag!

Samhälle, Ekonomi, Livshantering, Självkännedom, Jobb, Studier, Intressen & skapande verksamhet, Motion & hälsa,  Människorelationer, Sömn & vila, Kost & hem, Allmänt förverkligande & kontakt med deltagarna

Välj kategori till vänster!

---

Svenskspråkig Coronarelaterad info hittas nedan:

Om du misstänker att du har fått coronaviruset, gör först en symptomundersökning på www.omaolo.fi  Webbplatsen ger dig ytterligare instruktioner.

1. Ditt lokala sjukhus har den bästa situationen idag eftersom beslutsfattandet är decentraliserat: 

Vasa Centralsjukhus: https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/

 Åbo Universitetscentralsjukhus: https://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx

 HUS - HELSINGFORS UNIVERSITETSSJUK: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus

 

2. Regionförvaltningsverket uppdaterar sin information på första sidan https://www.avi.fi/  och i allmänhet hittar man den översatt om man trycker på "svenska" uppe i högra hörnet.  Aktuell info på svenska finns här: http://aviavustukset.fi/index.php/sv/aktuellt/     svar på vanliga frågor finns på svenska här: https://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

3. THL har bra info på svenska https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv 

4. Statsrådets dagliga information finns i realtid och sparade på Youtubekanalen:  Valtioneuvosto

https://www.youtube.com/results?search_query=valtioneuvosto

- Den svenska motsvarigheten finns i allmänhet på https://svenska.yle.fi/  eller i realtid på "YLE Teema och Fem" på TV

5. För verkstäderna uppdaterar TPY / INTO sin information på https://www.intory.fi/uutiset/  och https://www.facebook.com/intolaiset/

6. Undervisnings- och kulturministeriet har i allmänhet snabbt översatta sidor https://minedu.fi/sv/framsida

7. Folkpensionsanstalten FPA/KELA uppdatera sin aktuella info på första sidan på svenska här: https://www.kela.fi/web/sv/

8. Verke har sammanställt bra tips på hur man kan aktivera ungdomar via nätet (på finska):

    Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa

     Verkes utredning från 2019 på svenska kan laddas ner här: Digitalisering och ungdomsarbete 

9. Karta över infektionsläget i världen finns här